Visste du at Fastlegeforskriftens paragraf 21 fastslår at man normalt skal få time hos fastlegen innen fem arbeidsdager? Likevel venter mange i ukevis. Fremskrittspartiet mener det er behov for å forbedre fastlegeordningen ved blant annet at fastlegene skal få refusjon for det han eller hun faktisk gjør, og ikke etter antall pasienter legen har på sin liste. Med dagens ordning kan en fastlege ha inntil 2.500 pasienter.

Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og én fast allmennlege å forholde seg til. Dette er nedfelt i forskrift, og kommunene har ansvaret for å organisere fastlegeordningen.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Blant annet skal de sørge for at det er tilstrekkelig antall leger som deltar i ordningen.

Fremskrittspartiets helsefraksjon får stadig henvendelser fra pasienter som får beskjed om at de enten får maks ti minutter hos legen, eller kun kan diskutere én diagnose per konsultasjon.

Andre henvendelser går på at man føler seg som svingdørspasienter, at de blir henvist videre til spesialister uten at de føler seg lyttet til, eller i enkelte tilfeller – ikke engang undersøkt.

Andre igjen forteller at det er flere ukers ventetid. Dette bekreftet Forbrukerrådet gjennom en fersk befolkningsundersøkelse.

Da synes jeg det er langt fra greit at hele 16 prosent må vente mellom 8–14 dager, og 10 prosent mer enn to uker. Det på sin plass å presisere at dette ikke gjelder akutthjelp. Jeg har ikke vanskelig for å forstå at en som går til fastlegen én gang i året, føler dette som urimelig ventetid. Her må lokalpolitikerne på banen for å få kommunene til å ta innbyggernes helse på alvor

For personer som er avhengig av resepter og medisiner, eller som får et akutt behov for å snakke med fastlegen sin, byr ventetiden på problemer.

De ender opp med å møte opp på legevakten. Dette igjen fører til lange ventetider ved landets legevakter.

Dersom vi ønsker kortere køer ved legevakter, akuttmottak og sykehus, kan vi begynne nederst. Jeg sitter igjen med en følelse av at kommunene ikke prioriterer fastlegene og stiller krav til deres organisering.

Enten må det tilføres flere fastlegehjemler, ellers må det stilles nye krav til hvordan man organiserer dette. Kanskje bør fastlegenes åpningstider vurderes. Dersom fastlegene får refusjon for det han eller hun faktisk gjør, og ikke etter antall pasienter på listen sin, vil forhåpentligvis ordningen fungere bedre for pasientene. Det er dem det handler om.

Jeg mener vi må ta til orde for å forbedre og gjennomgå hele ordningen, og stille krav til at kommunene sørger for at innbyggerne opplever å få gode tjenester når de trenger det. Ingen går til fastlegen for moro skyld.

LES OGSÅ: Forhåndsstemte med hest, hund og kanin