Alle mennesker skal møtes med respekt og muligheter. Derfor er det veldig frustrerende at vi i funksjonshemmedes organisasjoner opplever å ikke bli tatt på alvor av regjeringen.

Regjeringen har ingen helhetlig politisk strategi som gjelder funksjonshemmede i alle livsfaser og livssituasjoner; skole, utdanning, arbeid, bolig, helse, assistenter, hjelpemidler, parkering, tilgjengelighet – alt som gjør at alle kan leve akkurat slik de selv vil og ønsker.

Regjeringen deler isteden opp, sorterer og fordeler problemstillingene våre i helse- og omsorgspolitikk, samferdselspolitikk og alle de andre politikkområdene som finnes.

Akkurat dette ble veldig klart og tydelig da vi, Norges Handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), «kuppet» Stortingets spørretime onsdag 6. april.

Da stilte vi åtte statsråder til veggs med 12 spørsmål om funksjonshemmedes situasjon. Ingen av svarene fra statsrådene hang sammen med noen av de andre statsrådenes svar, eller var konkrete.

Noen statsråder opplevde vi til og med at rett og slett avviste problemstillingene vi beskrev for dem.

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG:

* Helleland leverer

* Ytre farer

* Frykt og avsky i Lier