Jeg etterspør helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier i den nye storkommunen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er innbygger og bruker av de kommunale tjenestene i Nedre Eiker, og følger kommunesammenslåingen tett fra sidelinjen. Jeg er spent på hvordan tjenestene til innbyggere i Nedre Eiker blir i den nye storkommunen.

27 juni ser jeg på nettsiden til Nye Drammen komme at innplassering av nye avdelingsledere er på plass i de ulike avdelingene. Jeg blir overrasket når jeg ikke lengre ser forebyggende og helsefremmende helsetjenester til barn og unge på oversiktskartet for de nye avdelingene i Nye Drammen.

Hvor er den lovpålagte tjenesten blitt av i det store oversiktsbildet?

Dette tilbudet sammen med tannhelsetjenesten når ut til alle barn, unge og familier med systematisk oppfølging fra svangerskap til 18 år.

Mange spørsmål

Barnekonvensjonen, artikkel 24 – helse, sier følgende:

«Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester.»

Barnevern, PP-tjeneste, Ergo- og fysioterapitjeneste er tjenester som er tydelig plassert på det nye oversiktskartet med nye avdelingsledere – hva med den lovpålagte helsestasjon- og skolehelsetjenesten? Er åpent hus ment å være tilbudet til barn og unge, og hva inneholder egentlig åpent hus? Er helsestasjon og skolehelsetjenesten tydelig forankret i disse husene?

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjeneste) og helsestasjonstjeneste, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3–2 første ledd nr. 1, jf. § 3-1, 2013.

Barn skal bli involvert og hørt

Tjenesten skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får innflytelse i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå. Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt, jf. forskriften § 1. Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og universell. Tjenesten skal faglig være ledet av helsesykepleier.

Nedre Eiker kommune har bygget et unikt og faglig kompetent Familiens hus bestående av helsestasjon- og skolehelsetjeneste for barn og ungdom, samt et familieteam som jobber forebyggende og helsefremmende. Familiens hus har mange ulike oppfølgingstilbud til barn, unge og familier som er i tråd med Regionsenter for barn og unges psykiske helses anbefalinger av organisering av tjenestene til barn og unge.

Vi voksne er de som skal ivareta barns behov, rettigheter og interesser etter barnekonvensjonen. Jeg spør derfor om at helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier blir tilstrekkelig prioritert og satset på av ledelsen i den nye stor kommunen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken