Vestre Viken er ikke bare Drammen sykehus

«Pasientbehandlingen er det viktigste. Skal man oppnå en vinn-vinn situasjon i Vestre Viken, må alle sykehusene behandles anstendig», skriver John Kjekshus, leder av Venneforeningen for Bærum sykehus. Han minner Kristin Ørmen Johnsen (H) på at Vestre Viken består av flere sykehus enn det i Drammen.

«Pasientbehandlingen er det viktigste. Skal man oppnå en vinn-vinn situasjon i Vestre Viken, må alle sykehusene behandles anstendig», skriver John Kjekshus, leder av Venneforeningen for Bærum sykehus. Han minner Kristin Ørmen Johnsen (H) på at Vestre Viken består av flere sykehus enn det i Drammen. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Et åpent brev til Kristin Ørmen Johnsen (H) fra Venneforeningen for Bærum sykehus.

DEL

MeningerNå foreligger to alternativer til nytt sykehus i Drammen. Begge vil være identiske når det gjelder størrelse og funksjoner og dessuten tilfredsstille alle krav til moderne bygningsmessig standard.

Men å bygge på Brakerøya vil bli minst 2 milliarder kroner dyrere enn å bygge nytt på Bragernes.

LES OGSÅ: Nedre Eiker mot fremtiden, eller på stedet hvil?

Sluttsummen er usikker fordi det ennå ikke er enighet om tomteprisen og grunnforholdene er vanskelige. Pæling til fjell og heving av terrenget med tre til fire meter kan gi overraskelser. Summen i dag er likevel 1.7 milliarder kroner mer enn det Helse Sør Øst har lagt som ramme for nytt sykehus i Drammen.

På Bragernes kan nytt somatisk og psykiatrisk sykehus bygges på dagens tomt. Der er det utvidelses muligheter og parkeringen har man funnet plass til inne i fjellet.

LES OGSÅ: Kvinnens føderett - vår viktigste kvinnesak!

Alle ønsker at Drammen snarest mulig skal få et nytt og godt sykehus, men uheldigvis omfatter Vestre Viken også tre andre somatiske sykehus med behov for vedlikehold og funksjonstilpasninger i planperioden for de neste 10 årene.

To av sykehusene, Bærum og Kongsberg er like gamle som det nåværende Drammen sykehus som nå må rives på grunn av dårlig vedlikehold.

LES OGSÅ: Dritt lei Tønsberg!

Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus skal bestå, men de har også betydelige etterslep på vedlikehold og trenger nødvendig fornyelse. Vestre Viken har satt en ramme for vedlikehold og fornyelse på 1.5 milliarder for de tre sykehusene, mens det reelle behov for å dekke alle avvik er beregnet til 2.5 milliarder. Dette vil likevel ikke gi samme kvalitet i byggene som å bygge nytt. Dersom man skulle ta sikte på å bringe dem opp til samme standard som nytt på Bragernes er anslaget 7.5 milliarder.

Utfordringene ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus er like påtrengende som ved Drammen sykehus.

LES OGSÅ: Utvidelse av sykehus i sentrum bør avvises

Det meste må lånefinansieres og gildet må deles på alle sykehusene i Vestre Viken. Dette forutsetter overskudd på drift. Med marginale overskudd i dag blir ikke dette økonomisk bærekraftig. Det er derfor viktig å være edruelig når styret i Vestre Viken skal velge mellom Brakerøya og Bragernes.

Begge alternativene gir like gode og moderne sykehustilbud til befolkningen i Drammen, men med kostnadene på Brakerøya vil det bli lite igjen til de andre tre sykehusene.

Dersom man velger det dyreste alternativet på Brakerøya og det billigste for de tre andre sykehusene blir snakket om likebehandling i Vestre Viken en løgn. Kirsten Ørmen Johnsen gjør seg til talsmann for det dyreste alternativet på Brakerøya, uten å trekke inn behovene til de andre sykehusene i Vestre Viken. Hun vektlegger at tomtevalget har betydning fornæringslivet og regionutviklingen i Drammen. Dessuten at pasientbehandling parallelt med byggearbeidet kan bli en prøvelse.

Pasientbehandlingen blir like god med begge alternativene, så vi forstår ikke hvorfor tomtevalget vil gi synergier for næringsliv og akademia. Bærum sykehus har ikke noe problem med å lage gode forhold for vitenskap eller næringsliv. Der har de dessuten erfaring med å drive pasientbehandling under ombygginger og nybygginger gjennom mange år.

LES OGSÅ: Flere utredninger gir ikke større tomt!

Pasientbehandlingen er det viktigste. Skal man oppnå en vinn-vinn situasjon i Vestre Viken, må alle sykehusene behandles anstendig. To milliarder kroner er mange penger, det er nesten det det koster å gjøre Bærum, Kongsberg og Ringerike funksjonsdyktige i de neste 10 årene.

Dersom næringslivet mener at tomtevalget er avgjørende, finner vi det rimelig at de tar merutgiften på 2 milliarder kroner som Brakerøya-alternativet innebærer.

FLERE DEBATTINNLEGG I SYKEHUSSAKEN:

*  Nytt sykehus: Bygg smart!

* Nytt sykehus og kaoskostnader

* Et ønske om fornuft i tolvte time, fra oss som er Drammen sykehus

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags