Flere tusen barn over hele landet er dessverre avhengige av barnevernet. Mange får et godt tilbud av høy kvalitet fra private barnevernstiltak, et tilbud Arbeiderpartiet nå ønsker å forby. Det vil ramme barn og unge som er helt avhengig av disse tjenestene.

Barnas rettssikkerhet

Arbeiderpartiet har visstnok jobbet lenge for å finne «riktig» politikk for barnevernet. Deres løsning er at private leverandører skal ut. Aps Kari Henriksen hevder at private leverandører må ut av barnevernet for å sikre barnas rettssikkerhet. Det er en alvorlig feilslutning.

Private barnevernstiltak leverer tjenester med høy kvalitet til kommunene.

Barnevernet er fullt og helt det offentliges ansvar, slik sykehustjenester, barnehagetjenester og alle de viktigste samfunnsoppgavene er. Derfor kjøper staten også barnevernstjenester fra ideelle og private, slik den også kjøper tjenester for å behandle for eksempel syke barn. Det skjer ikke fordi de er private, men fordi de har nødvendig kompetanse når det trengs. Det er det kommunale barnevernet som så undersøker og vurderer hvilke tiltak som skal settes inn, og hvordan disse tiltakene skal følges opp. Slik sikrer vi barnas rettssikkerhet.

Siden 2013 har vi opprettet nærmere 1000 nye stillinger i kommunalt barnevern. Flere barn og familier får nå rett hjelp til rett tid. Kommunene har fått økt ansvar og større frihet til å velge det de mener er best for barna.

Kvaliteten er det viktigste

For Høyre er det ikke viktig hvem som leverer tjenesten, men at tjenesten er av høy kvalitet. For Ap synes det viktigere hvem eieren er, enn hvordan institusjonen jobber. Dette er å gjøre politisk prinsipprytteri viktigere enn at barna får et best mulig barnevernstilbud. Det er også slik at statens utgifter pr. oppholdsdøgn i private barnevernsinstitusjoner er lavere enn når ideelle eller staten selv leverer.

Dersom det avdekkes avtalebrudd hos en privat leverandør kan avtalen sies opp umiddelbart. Det kan man naturlig nok ikke om det offentlige skulle drive alt alene.

Arbeiderpartiets forslag om å hive private ut av barnevernet handler ikke om barns rettssikkerhet. Det handler om at Ap vil skape et inntrykk av at det bare er offentlige og ideelle som kan levere gode tjenester med hjertevarme til barn i barnevernet. Det er en gedigen mistillitserklæring til alle de flinke folkene som jobber i privat barnevern.

Det er rett og slett et blindspor dersom man faktisk er opptatt av å bygge et sterkt og mangfoldig barnevern.