Realiteten er at distriktene visner med Senterpartiets politikk. De vil bare ha mer av det som ikke virker. Åtte år med rødgrønt flertall stoppet verken fraflytting fra bygdene eller reduksjon av antall gårdsbruk.

Det viktigste vi kan gjøre for å sikre levende lokalsamfunn er at vi klarer å skape trygge arbeidsplasser i hele landet.

Derfor satser regjeringen på gründere og de som vil etablere nye bedrifter. Vi trygger Norge for fremtiden gjennom mer forskning og innovasjon.

Senterpartiet svartmaler regjeringens politikk samtidig som Distrikts-Norge opplever vekst og aktivitet.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Lavere skatt på norskeide bedrifter, bedre veier og en sunn kommuneøkonomi gjør at Distrikts-Norge har bedre muligheter enn på lenge.

Senterpartiet vil si opp EØS-avtalen. Den er uhyre viktig for vår eksport. Dette er å spille russisk rulett med verdiskapende næringsliv i hele landet, inkludert i distriktene.

De rødgrønne satt stille og så på at veiene over hele landet forfalt i åtte år. Dette er den viktigste pulsåren for å ha livskraftige lokalsamfunn, og den ble oversett. Nå har regjeringen satt i gang et historisk samferdselsløft.

Vi løser ikke de økonomiske utfordringene i Norge ved å utvide offentlig sektor. Høyre vet at utfordringene må løses ved å skape flere arbeidsplasser i privat næringsliv over hele landet.

LES OGSÅ: Færre lærere med Høyre

Eksemplene er mange på hva regjeringen har gjort for distriktene.Vi har økt det direkte tilskuddet for bedre fylkesveier med 1,4 mrd. kroner. Bevilgning til vedlikehold og fornying av riksveier har økt med 90 prosent sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens forslag for 2014.

Skognæringen er helt avhengig av gode muligheter for transport, og skogsbilveiene har fått økt sitt tilskudd med hele 75 prosent siden 2013.

Bøndenes inntekt har økt med seks prosent i snitt siden 2014. I fjor ble det sådd nesten 25.000 mål mer korn enn året før. Det er første gang arealet øker på tolv år. Regjeringen styrker kommuneøkonomien hvert år. Ifølge KS har det reelle handlingsrommet for kommunene vært større de siste tre årene siden 2013, enn de tre foregående årene under rød/grønn regjering.

For 2017 foreslår regjeringen en samlet innsats på regional- og distriktspolitikken på 40,8 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet redusert arbeidsgiveravgift, tiltak innenfor landbrukssektoren, samferdsel og kommuneøkonomi.

LES OGSÅ: Det kan ikke være meningen at vi skal straffe landets norskeide næringsliv

Under rødgrønn regjering var det stillstand, nå er det satsing og aktivitet. Senterpartiet motarbeider aktivt regjeringens reformer for distriktene. Til det vil jeg si at alternativet er fortsatt sentralisering og statlig overstyring.

Med deres politikk vil fraflyttingen fra distriktene øke, og arbeidsplassene forsvinne.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Godhetstyrraniet slår til igjen!

* Moskeer og makt

* Ordføreren, kappen og vinden