Egenart og nye løsninger i Nye Drammen

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det nytter ikke å hvile på sine laurbær!

Nye Drammen kommune har alle forutsetninger for å bli en av Norges beste kommuner å leve i.

At Drammen blir den femte største kommunen i et av verdens rikeste og tryggeste land er en viktig forutsetning, men ikke hele forklaringen.

Nye Drammen kommune har en relativt stor befolkning samlet på et relativt lite geografisk område. Det betyr korte avstander og god samhandling.

Det er et omfattende og differensiert næringsliv med mange bein å stå på, store landbruksarealer, store skogsområder for friluftsliv og rekreasjon, elva, fjorden og mange velfungerende lokalsamfunn.

Den viktigste forutsetningen er likevel menneskene som bor i kommunen.

Det er innbyggerne som former samfunnet vi lever i og som legger grunnlaget for velferden, vi etter hvert tar for gitt.

Det betyr at størst mulig del av befolkningen må være i arbeid og bidra til et bærekraftig velferdssamfunn med plass til alle.

All erfaring viser at det ikke er en enkeltsak som er viktig for god samfunnsutvikling, men et samspill mellom flere faktorer.

For nye Drammens vedkommende kan det være smart å satse på egenart og nye, utradisjonelle løsninger.

Jeg har ingen tro på en strategi hvor man forsøker med en blåkopi av andre, vellykkede kommuners planer og resultater. Det er viktig å tenke selv.

Jeg tror vi må dyrke den egenart som finnes i Mjøndalen, på Berger, Konnerud og Bragernes.

Det er imidlertid store sjanser for å mislykkes hvis man forsøker å gjøre samme type tiltak i disse fire delene av kommunen.

Innholdet i den «verktøykassa» kommunen har til rådighet må fordeles etter lokale behov og forutsetninger.

Vi må satse på næringslivet

Arbeidsplasser betyr alt for et lokalsamfunn. I tillegg må vi akseptere at vi ligger nær Oslo med den arbeidspendling det innebærer.

Det må fremskaffes arealer til næringsvirksomhet. Aktivitet i sentrum både i Svelvik, Strømsø, Bragernes, Mjøndalen og Krokstadelva må stimuleres.

Vi må fortsette og styrke satsingen gründervirksomhet og etablering av nye næringsveier.

Vi må satse på utdanning

Drammen blir nå universitetsby og vi må arbeide for styrking av grunnskolen og presse på fylket/regionen når det gjelder videregående utdanning med særlig vekt på yrkesfaglige studieretninger.

Vi må satse på idrett, friluftsliv og kultur

Aktive lokalsamfunn med kort vei til fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Det skal ikke være nødvendig å kjøre bil eller buss over lange avstander for å få et rimelig godt fritidstilbud.

Vi må satse på gode boligområder

En blanding av leiligheter, delte boliger og eneboliger tilpasset livets forskjellige faser. Noen vil bo sentralt i leilighet på Strømsø, andre synes enebolig i Solbergelva er toppen og noen vil gjerne ha et rekkehus på Mariås. Vi skal satse på sentral boligutvikling nær kollektivknutepunkter, men også ha muligheten til å bo utenfor sentrene for dem som ønsker det.

Vi må satse på helse og omsorg

Befolkningen eldes og gjennomsnittsalderen øker. Det gir nye utfordringer for helsevesenet og aldersomsorgen. Kostnadene blir etter hvert enorme og vi må forme nye løsninger som inkluderer helseteknologi for å ikke «knekke» kommunens økonomi.

Vi må satse på miljøvern

Kommunen kan bli en foregangskommune når det gjelder miljøvern med bokvaliteter på det sentrale østlandsområde som ingen kan slå oss på. Det krever en målrettet satsing på energibesparende og ikke-forurensende oppvarming og samferdsel.

Vi må satse på samferdsel

Gode samferdselsløsninger basert på forskjellig behov i forskjellige deler av kommunen med fokus på alle fremkomstformer inklusiv privatbil der det er plass og samfunnsmessig fornuftig.

Vi må satse på frivillighet

I vårt område står frivilligheten sterkt. Kommunen må stimulere frivilligheten både økonomisk og gjennom løsninger som innebærer samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og privat næringsliv.

Vi må satse på ny teknologi

Den teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å løse oppgaver på en helt annen måte enn tidligere. Dette gir oss handlingsrom til å bruke menneskelige ressurser på en langt bedre måte enn tidligere, men vi må passe på at teknologien ikke skaper et upersonlig og kaldt samfunn hvor mange får plass, men hvor noen faller utenfor.

Vi må tørre å gjøre store ting

Rensingen av Drammenselva- og fjorden var et enormt løft for hele regionen. Omdannelsen fra industrisamfunnet til dagens moderne byområde likeså.

Store transformasjonstiltak er gjennomført i alle de tre dagens kommuner, men vi kan ikke stoppe her.

Vi må tørre å ta nye store grep som kan være omtvistet når de gjennomføres, men som vil få stor positiv betydning for innbyggerne i fremtidens Drammen. Det dreier seg om samferdselstiltak, skoler, kulturarenaer, pleie-, bo- og omsorgs institusjoner, idrettsanlegg, boligområder, næringsutvikling og opplevelser. Uttrykket «hvile på sine laurbær» kommer fra det greske ordspråket: «Man skal ikke hvile på sine laurbær så lenge de kan vinnes».

Det innebærer at vi skal jobbe videre med å finne gode løsninger for Drammen. Nye mennesker, ny politikk, samme stødige kurs med Høyre.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken