Skal vi akseptere at private barnehager tar ut utbytte?

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerElisabeth Vanadis Sund skriver på vegne av Arbeiderpartiet og AUF at de ikke ønsker private barnehager skal ta ut utbytte. Vi er enige om at utbyttet til Trygge Barnehager på nærmere 1 mrd. er enormt mye penger men det er likevel ikke en fornuftig løsning å forby utbytte. Det må nevnes at Trygge Barnehager har mange avdelinger i tillegg til at de kjøper og selger barnehager slik at utbytte pr. barnehage behøver ikke være urimelig høyt.

Når private foretak bygger barnehageplasser så krever dette ofte en betydelig oppstartskapital som gjerne kommer fra tidligere utbytte. Et utbytte kan flytte kapitalen til neste prosjekt i tillegg til at det kan brukes som belønningsmiddel for en god innsats. Utbytte er altså en dynamisk pengesekk.

Ved at det offentlige benytter private til å bygge barnehageplasser og andre velferdstilbud så slipper det offentlige å binde opp betydelige summer i oppstartskapital. For kommunene er dette gunstig. Istedenfor å forby utbytte eller enda mer radikalt: å forby private å tilby velferdstjenester så må man heller lage enda bedre retningslinjer. Å si nei til utbytte eller nekte private å drive velferdstjenester er en ytterst uheldig handling som viser at staten ikke lenger er den forutsigbare parten som næringslivet og våre innbyggere er avhengig av. Næringslivet er helt avhengig av forutsigbare, klare og rettferdige rammer. Å forby private aktører i enkelte næringer, eller å radikalt endre spillereglene over kort tid ut fra ideologiske ryggmargsreflekser vil sende uheldige signaler til næringslivet og skape en usikkerhet ingen er tjent med. Investeringsviljen og skaperkraften vil avta eller forsvinne.

Det offentlige ønsker at private barnehager driver med overskudd slik at de står godt rustet mot dårlige tider. Overskudd er helt essensielt for å tilby sine ansatte en trygg arbeidsplass. Når det er sagt så kan vi gjerne diskutere retningslinjer for overskudd. Den diskusjonen er vi alle tjent med.

Sund skriver at man i realiteten overfinansierer private barnehager da de også mottar foreldrebetaling. Her finner jeg det naturlig å oppklare det som åpenbart er en misforståelse. Kommunestyret vedtar tilskuddet til private barnehager. Disse skal ligge på minimum 96 % av tilskuddene som kommunale barnehager mottar men ikke over 100 %. Uansett om man har barn i offentlig eller privat barnehage så betaler foreldrene et månedlig beløp som er utregnet etter antall barn og hva foreldrene har i inntekt. Med andre ord er det større sannsynlighet for at de private faktisk får mindre tilskudd enn de kommunale barnehagene.

Norske studier klarer ikke å konkludere med at utdanningsnivå og bemanning har direkte betydning. Amerikansk forskning sier heller ikke noe om at man automatisk får en bedre tjeneste med høyere bemanning og høyere utdanning.

Det er likevel grunn til å tro at det er en viss sammenheng mellom utdanning, bemanning og kvalitet, men det er altså ingen automatikk. Uni Research Rokkansenteret forsker for tiden på dette for å få mer kunnskap. Resultatet av denne forskningen er ventet ferdig neste år. Gode rutiner, klar styring og dedikerte medarbeidere vet vi er meget viktig for å lykkes. Dedikerte personale velger å jobbe steder der arbeidsforholdene er gode og det er det grunn til å tro at private arbeidsplasser er. KS sine tall fra 2017 viser at sykefraværet er «sykt» høyere i kommunale barnehager enn i private barnehager: 12,5 %. Med andre ord er private noe bedre enn kommunale på dette punktet og det kunne de vel ikke vært om arbeidsforholdene var mye verre enn i de kommunale barnehagene?

Jeg tror det jobber mange dedikerte og stolte medarbeidere i private barnehager.

Mens vi er inne på dette med arbeidsforhold så viser tallene fra Utdanningsdirektoratet for 2017 at kommunale barnehager er marginalt bedre på antall ansatte mens private er marginalt bedre til å oppfylle pedagognormen.

Foreldrene er jevnt over godt fornøyd med kommunale barnehager, men de er enda mer fornøyd med private barnehager. De beste på listen er faktisk private, mens de som kommer dårligst ut er kommunale.

Rambøll har i 2017 skrevet en rapport hvor de påpeker at når det bygges en barnehageplass bruker kommunen 76 000,- mer pr. plass enn når private bygger etter de samme normene. Dette til tross for at kommunale barnehager ofte bygges på tomter som kommunen allerede eier.

Med andre ord har det offentlige spart 228 millioner mellom 2013 til 2015 bare i byggekostnader. Alle monner drar.

Når populistene og store deler av venstresiden mener at det er misbruk av offentlige midler å bruke skattepenger på private aktører så har jeg lyst til å snu litt på vinklingen: hvis de private driver betydelig mer effektivt enn det offentlige, skal vi stilltiende akseptere at de kommunale sløser med skattepengene våre sammenlignet med de private? Jeg har ikke hørt noe fra de nevnte om dette.

La ikke ideologiske markeringsbehov komme i veien for et godt og variert tilbud med private barnehager hvor vi får mest ut av skattekronene våre.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags