Skognæringen på Østlandet risikerer å miste havnetilgang

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI et innlegg i Drammens Tidende denne uken hevder Sandra Bruflot og Egil Ax, fylkestingsrepresentanter for Buskerud Høyre at fjordby og sykehus overkjøres av 10 000 vogntog. Som representant for skognæringen mener vi dette er fullstendig feil fremstilt.

Det er svært alvorlig om deres syn skulle vinne fram, da dette kan føre til at skognæringen på Østlandet risikerer å miste sin viktigste havnetilgang.

Skognæringen i Buskerud har i hundrevis av år hatt havn i Drammensområdet. Næringen håndterer mange forskjellige tømmerkvaliteter som omsettes på forskjellige markeder, nasjonale og internasjonale. Det er feil slik det hevdes i artikkelen at Lierstranda i dag primært betjener tømmer til en flisterminal på Tofte. Det meste av tømmeret går i dag til eksport, og noe til treforedlingsindustri i Østfold og Trøndelag.

Bildetekst: Kartet viser Lierstranda tømmerhavn som et rødt punkt, havnen er Norges største tømmerhavn og kartet viser også det kjerneområdet som havnen betjener.

Det hevdes i artikkelen fra Bruflot og Ax at man i prosessen med å finne en ny lokalisering for tømmerhavn må se på hele kystlinjen fra Halden til Kristiansand. Dette vitner om manglende innsikt i skognæringens behov.

Skognæringen har allerede operative tømmerhavner i Sarpsborg, Moss, Larvik, og flere steder i Telemark og Agder. Tømmer som i dag betjenes fra Lierstranda kommer hovedsakelig fra områder nord og vest for Drammen. Tømmer som råvare tåler rett og slett ikke de økte transportkostnadene en lokalisering langt utenfor Drammensfjorden ville innebære.

Tre- og skogindustrien jobber systematisk med å bedre konkurransekraften og redusere miljøbelastningen fra transport. Da må tømmeret så raskt som mulig bort fra vei og over på båt eller jernbane.

Buskerud fylkeskommune har vedtatt å starte opp et arbeid med en regional plan for en fremtidig tømmerhavn. Skognæringen støtter helhjertet opp om dette arbeidet, og oppfordrer aller parter til å gjøre det samme. Scenarioet om 10 000 tømmervogntog gjennom boligfelt er selvfølgelig helt uaktuelt, og er noe planprosessen med påfølgende utbyggingsplaner må ta hensyn til.

Fra skognæringen er vi ikke låst i oppfatningen av at tømmerhavna må ligge på Lierstranda eller Gullhaug, men vi kan heller ikke akseptere at disse alternativene skal avskrives før prosessen kommer i gang.

LES OGSÅ DISSE SAKENE:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags