Trygg styring i en krevende tid

Anders B. Werp, stortingsrepresentant og Høyremann fra Buskerud, ser krevende tider i horisonten. Han skriver: "Heldigvis har vi en regjering, som i fellesskap med Kristelig folkeparti og Venstre ser framover. Som forstår at det viktigste nå er å legge til rette for morgendagens verdiskaping."

Anders B. Werp, stortingsrepresentant og Høyremann fra Buskerud, ser krevende tider i horisonten. Han skriver: "Heldigvis har vi en regjering, som i fellesskap med Kristelig folkeparti og Venstre ser framover. Som forstår at det viktigste nå er å legge til rette for morgendagens verdiskaping." Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det er viktigere enn noen gang å sikre en solid og bærekraftig økonomi. Det krever politisk ansvarlighet fra oss alle.

DEL

Meninger
Neste års statsbudsjett har et mer dramatisk bakteppe enn vi er vant til i Norge. Oljeprisen har mer enn halvert seg siden i fjor høst. Ledigheten er økende. Vi skal håndtere en rekordhøy tilstrømning av flyktninger og migranter. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har siden våren i fjor endret seg betydelig. Vi ser angrep og trusler fra grupper som vil splitte, spre hat og dyrke frykt, snarere enn fremgang. Det internasjonale landskapet er i stadig endring – økonomisk, sikkerhetsmessig og når det gjelder migrasjonsutfordringen.

Dette påvirker statsbudsjettet for 2016. Omstilling er helt nødvendig.

Arbeiderpartiet og venstresidens svar er å øke offentlig sektor og sende regningen til næringslivet i form av økte skatter og avgifter. Det svekker både verdiskaping og omstillingsevne. De ønsker å diskriminere privat, norsk eierskap, ved deres monomane motstand mot å redusere formuesskatten.

Så forsøker de å pakke inn sitt fravær av fungerende alternativer i fagre ord og lange situasjonsbeskrivelser. Men det hjelper ikke. For reformevegringen under de rød-grønne gjør situasjonen mer krevende nå. I tillegg vet vi at produktiviteten sank samtidig som kostnadsnivået økte under den forrige regjeringen, sammenlignet med våre nærmeste handelspartnere. Treforedlingsindustrien vest for Oslofjorden ble nesten utradert i deres regjeringstid.

Under de rød-grønne gikk ferske oljepenger til drift, ikke investering. Nå bruker regjeringen ferske oljepenger på det handlingsregelen sier de skal brukes til: Investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skatteletter.

I år etter år ble norsk økonomi mer og mer avhengig av olje. Når oljeprisen og aktiviteten synker betaler vi nå prisen for at de rød-grønne valgte å skyve omstillingen til en mer oljeuavhengig økonomi foran seg.

Men denne dårlige merittlisten forsøker de rød-grønne nå å snakke seg inn i situasjonen. Ikke rart de bruker mer tid på å kritisere regjeringen, enn å snakke om egne løsninger.

Heldigvis har vi en regjering, som i fellesskap med Kristelig folkeparti og Venstre ser framover. Som forstår at det viktigste nå er å legge til rette for morgendagens verdiskaping.

Det er viktigere enn noen gang å sikre en solid og bærekraftig økonomi. Det krever politisk ansvarlighet fra oss alle. Regjeringens budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling bidrar til nettopp det. Det svarer på utfordringene den norske økonomien står ovenfor.

Investeringer skal stimulere til etablering av flere arbeidsplasser, gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig og trygge folks jobb. Derfor er våre hovedsatsinger innenfor kunnskap, forskning og innovasjon, infrastruktur og skattelettelser.

Regjeringen sørger for trygg styring i en krevende tid. Dette budsjettet viser det med all tydelighet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags