Det er nesten til å så man blir flau av å være fra Buskerud. De tre største partiene på Stortinget sine innvandringspolitiske talspersoner er alle fra dette fylket og sammen bedriver de en konkurranse seg imellom om å fremme den mest inhumane og uansvarlige asyl og innvandringspolitikken. Hvor er den solidariske og ansvarsfulle stemmen i blant disse tre?

Nesten 70 millioner mennesker er på flukt i verden. Norge har stor skyld i dette og er fortsatt en sterk bidragsyter til at antallet øker. Det er dermed helt klart at vi har et særskilt ansvar for å ta vare på disse menneskene.

Klimaflyktninger

Industrialiseringen og forbruket til Norge og den vestlige verden har bidratt til betydelige mengder forurensning og satt verden i en kritisk situasjon når gjelder klimaendringer. Dette rammer spesielt befolkningen i de fattigste landene i verden. Tørke stanser matproduksjon, flom ødelegger hjem og oljesøl forurenser drikkevann og ødelegger fiske. Dette er svært utfordrerne levekår og bidrar til å sende massevis av mennesker på flukt.

Oljefondet har i årevis investert i bl.a. nedhogging av regnskog og fossil energi i u-land til stor skade for spesielt lokalbefolkningen.

At Norge skaper klimaflyktninger er det ingen tvil om og derfor har vi et særskilt ansvar for å ta vare på de menneskene vi sender på flukt samtidig som vi forhindrer at våre utslipp gjør enda større skade enn det de allerede gjør. Ap og Høyre sine klimatiltak er både vage og utgjør svært liten forskjell. Samtidig som Fremskrittspartiets politikk går sjelden hånd i hånd med forskning og fakta.

De har en helt fraværende klimapolitikk, uten at dette plager dem nevneverdig.

Norge som krigsprofitør

Norge tjener rått på en av verdens største humanitære kriser i Jemen. Både regjeringenspartiene og Ap stemte imot SVs sitt forslag om å stanse norsk eksport av våpen, krigsmateriell til de involverte partene. Norsk krigsindustri har femdoblet eksporten sin til denne konflikten siden dens start. Samtidig har Oljefondet investert milliarder i våpengiganter som bl.a. har solgt bomber brukt til å drepe sivile i Jemen. Mener man virkelig at det er riktig at norske pensjonsfond bygges på drap av sivile mennesker samtidig som man tar til orde for at Norge skal ta imot null(!) flyktninger?

Tidligere i år skrev Kongsberg Gruppen under en våpenavtale med Qatar verdt 15 milliarder. Fremskrittspartiet snakker alltid om hvordan vi må bekjempe islamsk ekstremisme og radikalisme, men hvor er de når Norge selger krigsmateriell til voldsutøvende regimer som Kuwait, de forente arabiske-emirater, Saudi-Arabia, Tyrkia og Qatar?

Dette samtidig som flere av deres sentrale politikere tar til orde for at innvandring fra muslimske land må stanses. Dette avslører enten en påfallende mangel på kunnskap og evne til å se sammenhenger eller en total mangel på vilje til å ta ansvar for egen politikk, jeg frykter begge deler.

Det er ingen som mener at Norge burde ta imot absolutt alle som kommer, men idag er det en utrolig urettferdig fordeling av ansvaret. Pakistan, Libanon og Jordan har de siste årene tatt imot over 3 millioner flyktninger, da burde ikke vi som et av verdens rikeste land lefle med ideen om å ta imot null.

Velferdstrussel?

Denne regjeringen er verst i klassen på å kutte i velferdsordninger samtidig som de har kastet rundt seg med penger fra Oljefondet samtidig som verdens rikeste har gjemt unna 62 000 milliarder kroner i skatteparadiser. Da blir det helt på jordet å påstå at en solidarisk og ansvarsfull asyl- og flyktningpolitikk er på noen måte en trussel mot vår velferdsstat.

Vi må bli vårt ansvar bevisst og begynne å se helheten i denne debatten. Der Regjeringen og Arbeiderpartiet vil kurere symptomer ønsker vi i SU at man heller skal se på årsaken til at disse menneskene er på flukt.

LES OGSÅ: