Venstres Rebekka Borsch fra Røyken er leder av redaksjonskomiteen på Venstres landsmøte i helga. Hun vil mjuke opp regelverket for almenngjorte tariffavtaler.

Det betyr lavere lønn. For hvem? 

Jo, for fagfolk innenfor blant annet bygg/anlegg, transport buss lastebil, landbruk, elektro,fiskeforedling og verftsindustri. Ellers vil hun åpne for «inntroduksjonslønn» for nyankomne flyktninger og mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Lik lønn for likt arbeid skal forlates!

Venstre skal ha honnør for at de tør  der andre, tilhengere av fri bevegelse av folk over landegrensene, tier. Hvorfor det?

LES OGSÅ: -Nei, vi er ikke lurt

Jo fordi det over tid sjølsagt er umulig å opprettholde ett velorganisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og lik lønn for likt arbeid om vi fortsetter med ukontrollert bevegelse av arbeidsfolk over EØS – landenes grenser. Det veit Venstre. De foreslår derfor å knuse den norske modellen i arbeidslivet. H mener det samme, men tier. Om dagens arbeidsinnvandringskurs fortsetter, vil markedets lov overstyre politiske vedtak. Vi beveger oss enda lenger vekk fra samholdsnorge i retning markedsnorge. Dette er Buskerud Venstre slik de også framstod i Stortingsvalgkampen 2013.

Som tingmann for Sp arbeider jeg målbevisst for å innføre regulering av arbeidsinnvandringa innen EØS området. Bare det vil gi mulighet for full sysselsetting og gode lønns- og arbeidsvilkår for ungdom som tar praktisk fagutdanning.

LES OGSÅ: Naboprat om fremtidens kommune

Videre mener Sp at arbeidsføre  mennesker (full eller delvis arbeidsevne) som sliter med å komme inn i arbeidslivet må tilbys arbeid hos private eller offentlige arbeidsgiver som har sosialt sinnelag. Det er mange slike. Men fellesskapet må da  stille opp økonomisk med tidsbestemt eller tidsubestemt lønnstilskudd. Da yter arbeidskvinnen en innsats i arbeidslivet. Arbeidsgiver får gjort jobben. Fellesskapet trer støttene til. Alle tjener på det. Ikke minst samfunnet.

Dette er Senterpartiets mening på Stortinget. Vi foreslo en økning av bevilgningene på Statsbudsjettet 2016 som ville gitt om lag 10000 slike mennesker vanlig lønn etter tariff.

LES OGSÅ: Gi vannet til folket/investorene – privatiser vannkraften!

Lønnstilskudd er en mye bedre ordning, enn Venstres lønnskutt, både for den enkelte og samfunnet. Det mener Sp. Vi setter pris på at DT støtter dette synet på lederplass.

Spørsmålet nå er hva H og Frp mener? De har 5 av 9 stortingsrepresentanter fra Buskerud.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

* Det nådeløse oppsettet

* ”Hva vil du bli når du blir stor?”