Til Turid Solberg Thomassen og andre naboer til Agropolis

Foto:

Av
DEL

MeningerTurid Solberg Thomassen (KrF) uttrykker i mandagens Drammens Tidende motstand mot planene om utbygging i Mjøndalen. Det er hun naturligvis i sin fulle rett til. Men beskrivelsen av den politiske prosessen rundt planene er i beste fall upresis.

Siden Thomassen var til stede under behandlingen i Hovedutvalg for sentraladministrasjon og tekniske tjenester, er det noen ting hun ikke burde hoppet over når hun først refererer fra møtet.

Utbyggerne, som også var til stede i salen, fikk nemlig noen svært klare føringer i det videre arbeidet. Disse føringene gjaldt både tilkomstvei, skolekapasitet og sikring av matproduksjon. I tillegg fikk de i svært tydelige ordelag beskjed om at politikerne på ingen måte bandt seg til å godkjenne planene når de kom tilbake på vårt bord.

Thomassen skriver: «Hvordan kan ordfører og resten av toppledelsen politisk unnlate å legge denne saken fram til debatt og vedtak i kommunestyret?»

Det kan de ikke, og det skal de ikke. Som andre utbyggingsplaner har denne saken vært i hovedutvalget først. Et enstemmig hovedutvalg, med representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Fremskrittspartiet, valgte å la utbyggerne gå videre med planlegging med klare føringer. Synes ikke Thomassen det er best å få et forslag utredet skikkelig før vi avviser det blankt? Og hvordan kan Thomassen mene, når et enstemmig hovedutvalg stemmer for at vi vil se mer detaljerte planer, at «toppledelsen politisk» – hvem nå det måtte være – unnlater å legge fram saken til debatt?

Hvem i «politisk toppledelse» sitter i hovedutvalget? Er det ikke politisk debatt det som skjer i hovedutvalget?

Thomassen skriver videre at «Det kan virke som om det er oppstått en slepphendthet og manglende demokratisk styring av Nedre Eiker etter at vedtaket om kommunesammenslåing fant sted». Det må hun også gjerne mene, men denne saken er ubrukelig som bevis på det. Denne saken er nemlig tatt opp på nøyaktig samme måte som andre reguleringsplaner. Først i hovedutvalg, deretter i kommunestyre. At resultatet av avstemningen i hovedutvalget ikke samsvarer med Thomassens eget syn, betyr ikke mangel på demokrati. Jeg ville vært mer bekymret om saken var blitt avgjort etter en samtale på ordførerens kontor, som Thomassen mener den var blitt.

Thomassen mener også at naboene ikke burde fått informasjon før saken var behandlet i kommunestyret. Det er jeg dundrende uenig i.

Som nabo må det da være mye bedre å få informasjon så tidlig som mulig, slik at de kan følge prosessen aktivt, komme med innspill og følge saken før den er avgjort? For husk at ingenting er vedtatt. Utbyggerne har fått beskjed om at de kan komme tilbake med konkrete planer. Da skal vi se på saken. Gravemaskinene står ikke klare.

Det er synd at Thomassen gir et inntrykk av at denne saken har gått utenom vanlige kanaler for beslutning.

Det er forståelig at naboer og andre innbyggere blir urolige etter denne fremstillingen. Planen skal selvsagt, som alle andre planer, også opp i kommunestyret for endelig behandling. Før det skal de legges ut på minst en høring, etter minst en runde til i hovedutvalget. Den skal behandles i Fellesnemda og sannsynligvis i nytt kommunestyre. Vi skal lytte til innspill, vi skal se på hvordan utfordringer med skole, vei og matjord er tenkt løst. Denne saken skal behandles grundig, og vi skal bruke den tiden det tar. Den skal også behandles i Fellesnemnda. Først da vil vi ta stilling til hva vi mener om planene for utbyggingen. Det synes vi er en god, ryddig og demokratisk prosess. 

Når den prosessen er over, kan det godt være representantene fra Arbeiderpartiet er enige med deg og stemmer imot. Men det tar vi når den tid kommer.

LES OGSÅ: Agropolis-planene på agendaen i Arendalsuka

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags