Den 7. oktober trer Norges 162. storting sammen til konstituerende møte. Men allerede nå legges kabalene for posisjonene i det nye Stortinget og maktkampen er i gang. Bortsett fra selve ledervervene i komiteene er det store kabaler som legges nå. Den politiske balansen skal ivaretas i hver komité, representantenes ønsker skal registreres og fordeles, interesser fra både by og land skal ivaretas.

Det eneste som er sikkert er at ikke alle de nye stortingsrepresentantene kan få oppfylt ønsket øverst på listen sin. 

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Finanskomiteen og utenrikskomiteen er prestisjefylte komiteer å sitte i. Sett fra Drammen og Buskerud stiller det seg imidlertid noe annerledes. To av de komiteene som det er aller viktigst å være representert ifra et lokalt synspunkt er helse (helse – og omsorgskomiteen)  og samferdsel (transport- og kommunikasjonskomiteen). Det er store statlige investeringer som fordeles i disse departementene, og dragkampene mellom distriktene kan være harde. Da er det sjelden en ulempe å ha en lokal person tett på.

I den stortingsperioden vi nå legger bak oss var Buskerud begunstiget med hele tre representanter i helse.

Torgeir Micaelsen (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H) og Morten Wold (Frp) satt alle der. Det er ikke til å se bort fra at det hadde en betydning for at det i perioden ble besluttet å bygge og bevilget penger til et nytt sykehus i Drammen. Hvis Kristin Ørmen Johnsen ønsker å fortsette i den komiteen, vil det være rart om hun ble byttet ut. Aps ferske mann på Tinget, Masud Gharahkhani, er heller ikke fremmed for en plass i helse. Sett fra Drammen er det slett ikke dumt med en fra hver side av blokkene i denne komiteen.

Samferdsel er et område der beløpene er store og dragkampene harde.

Men der er det også mange om beinet. Halve Frp ønsker å sitte der, som det litt spøkefullt er sagt. Nyslått stortingsmann fra Drammen, Jon Helgheim (Frp), har for eksempel ytret ønske om å få fordype seg i samferdsel. Som førstereisgutt på Tinget spørs det om han stiller først i køen. På den annen side har ikke Buskerud hatt noen i samferdsel i siste periode. Med de store transportutfordringene vi har i drammensregionen og all hurlumheien rundt Buskerudbypakke 2, hadde det ikke gjort noe å ha et menneske tett på beslutningene de neste fire årene.

Samferdsel tradisjonelt har vært en svært attraktiv komité, men også kunnskap (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) og miljø (energi- og miljø) har stått høyt i kurs hos mange.

Dette har også mye med personlige interesser å gjøre. Aps Lise Christoffersen har for eksempel vært svært fornøyd med sin plass i arbeids- og sosialkomiteen, tett på arbeidslivet og arbeidsmiljøloven. Både Martin Kolberg (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) har dratt veksler på sin erfaring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Det er vanskelig å spå hvor de neste store lokaliseringsstridene vil stå.

Nærpolitireformen ble et sårt tema for Drammen da hovedsetet i ny region ble lagt til Vestfold og den samlokaliserte nødsentralen i Drammen ble vraket. Da hjalp det ikke at nestlederen i justiskomiteen kom fra Buskerud. I store lokaliseringssaker behandles Drammen ofte som en del av Oslo. Da er det viktig å ha representanter som minner kollegene sine om at Drammen ofte havner i skyggen av Oslo nettopp av denne grunn.

Derfor er det ikke nødvendigvis plasseringen i komiteen som er viktigst, men at vi har representanter som brenner for sine lokalsamfunn og presser på når det gjelder.

Så er det en gang makta som rår. Det er posisjonspartienes representanter som til enhver tid er mest interessante. En person som er viktig for Drammen og Buskerud uansett hvor han er plassert på Tinget, er Trond Helleland. Som parlamentarisk leder i Høyre er han sentral i det meste som skjer. Han kan ikke tillate seg å være svært synlig når det gjelder å ivareta lokale interesser. Da ville han raskt mistet troverdighet som en samlende leder for Høyre.

Hans rolle for Drammen og Buskerud kan allikevel ikke underspilles.

LES OGSÅ: Kolberg på stryke-toppen