Kommunereformen har skapt mye støy innad i alle partier, og også mellom partier i de fleste kommuner.

Dette er en trist sak. Hele reformen har startet i feil ende.

Det skulle startet med regionreform, så kommunereform, der kommunene kunne fått spesifikke nye oppgaver ut ifra hvilken størrelse de enkelte kommuner ville komme opp i, og der penger følger med oppgaver.

Her har vi sett en prosess med en følt tvang, og med til dels dårlig tid til prosessen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Prosessen har inneholdt mye følelser som har styrt både innbyggere og politikere. Slik prosessen er blitt i Øvre Eiker nå er uheldig for alle parter. Jeg håper at Øvre Eiker ender opp med å ta innbyggerundersøkelsen til råds, og at de nå avslutter prosessen med kommunereform fordi både opposisjon og innbyggere er sterkt imot.

Arbeiderpartiet i Øvre Eiker er tydelige på at vår lojalitet ligger hos våre innbyggere.

Vi har tillit til at innbyggerne har hatt nok kunnskap når de i to runder tydelig har gitt uttrykk for sin mening. – hvor vi har utredet siden 2014 – der over 50 % av innbyggerne to ganger har bekreftet at de mener Øvre Eiker står best alene, så er bruk av tid og ressurser på den saken bortkastet.

Vi står på innbyggernes side, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Den viktige eiendomsretten

* Oustorps mesterverk ga mesterliga

* Politisk spill om pasienter