Økt barnetrygd og andre gode tiltak mot barnefattigdom

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet har vært flere innlegg om barnefattigdom i sommer. Mange undersøkelser viser at den er økende. På 10 år ble det 34 000 flere barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. I Drammen sier statistikken fra Bufdir at nesten 18 % lever i fattigdom (2017), landsgjennomsnitt er 10 %. Alle er enige om at vi må fortsette å gjøre det vi kan for å begrense barnefattigdom og at barn ikke arver foreldrenes situasjon.

Drammen er en foregangskommune når det gjelder tiltak for å hjelpe fattige familier.

6 650 innvandrerbarn i Norge går ikke i barnehage. I Drammen bankes det på dørene for å få spesielt innvandrerbarn i barnehagene for å lære norsk, kultur og sosialiseres. Prosentandelen i barnehage er 88 %. I Horten er prosentandelen 65. Gratis barnehage for lavinntektsfamilier, aktivitetsskole, sommerskole, kulturtilbud og støtte til mange frivillige organisasjoner som tilbyr fritidstilbud, er noen av tilbudene som er unike for Drammen.

Flere partier (KrF, SV og senest Frp) har foreslått å heve barnetrygden. Men Høyre med Kristin Ørmen Johnsen mener i flere innlegg i DT det ikke er en farbar vei å gå, at en økning ikke monner og at det vil koste for mye.

LES ØRMEN JOHNSENS SISTE INNLEGG HER: Økt barnetrygd er ikke svaret

Folk flest synes det er urettferdig at alle avgifter til stat og kommune øker jevnt og trutt hvert år, men at utbetalinger fra Staten har stått stille i 20 år. Barnetrygden har vært på kr 970 siden 1996. Ørmen Johnsen er sikkert også klar over at barnetrygden i Danmark er på kr 1903 (synker med økende alder), Island fra kr 1400 til 1669. Her er det altså to nordiske land som har mer enn dobbelt så høy utbetaling av barnetrygd. Sverige og Finland har utbetalinger omtrent på vårt nivå (kr 965 og 904).

Det økonomiske argumentet Ørmen Johnsen bruker er forståelig. Vi må alltid prioritere. En økning på 500 kr vil koste 7.7 milliarder kroner.

Da er vi på nivået til Danmark og Island, ikke et urimelig krav. Det er mye penger, men flere forskere mener at det kan bringe 20 000 barn ut av fattigdom. Ingen av tiltakene Høyre foreslår vil hjelpe i samme grad.

KrF har foreslått en slik økning og at den skattlegges. Det innebærer at de rikeste må betale mesteparten av barnetrygden tilbake i skatt, mens de fattige får beholde alt. Da blir ikke nettoutgiften for staten så høy.

Ørmen Johnsen henviser til alle de gode tiltakene vi har i Drammen. Om Staten innfører det i alle kommuner vil det altså ikke hjelpe mot barnefattigdommen i Drammen. Vi har det jo allerede. Hun henviser også til at regjeringen har økt støtte til bekjempelse av fattigdom til 270 millioner (fra 100), spillemidlene til 337 mill. (fra 173). Det er flott og kommer flere barn til gode også i Drammen. Men 334 millioner kroner i økning har ikke gjort antallet barnefattige lavere.

Forstår ikke Høyre at å måtte søke på midler, få tildelt ferier og opphold, låne sportsutstyr, ikke er det samme som å få 500 kr mer hver måned i barnetrygd og selv kunne velge hva pengene skal brukes til?

Arbeidslinjen er selvsagt viktig og noe vi må satse på. Men det tar lang tid før barna har kommet seg gjennom barnehage, skoler og utdanning. Foreldrene må selvsagt få all støtte til å komme seg i arbeid. I Drammen har vi flere gode tiltak, som gir resultater. Flest mulig i arbeid er både et kortsiktig og langsiktig mål.

Alle gode støttetiltak må vi vurdere og få på plass. Derfor har bystyret i Drammen nedsatt Integrerings- og fattigdomsutvalget, som jeg får lede.

Utvalget har verken myndighet eller økonomi til å gjøre endringer, men vi vil komme med forslag om hva som kan samkjøres, forbedres og videreutvikles. Noen forslag trenger vi støtte fra regjeringen for å gjennomføre. Jeg ser derfor fram til å drøfte tiltak med Ørmen Johnsen om hva som kan gjøres. 

I de seks største byene finner vi en tredjedel av de fattigste barna. Samtidig er frafallet fra skole og utdanning størst i byene.

Barna må ikke arve sine foreldres fattigdom. Jeg støtter derfor helhjertet opp om at skole, utdanning og arbeid må prioriteres slik at vi på lang sikt reduserer barnefattigdommen. Men noe drastisk må gjøres også på kort sikt.

Jeg ser at Ørmen Johnsen er like opptatt av dette som vi andre. I fellesskap må vi finne de riktige virkemidlene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags