Bibliotekene bidrar til en bærekraftig utvikling

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerBibliotekene kan være en drivkraft i det lokale arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling. De skaper muligheter når det gjelder økonomi, likestilling, utdanning, helse og utvikling av lokalsamfunn. 1. september er det nasjonal bibliotekdag, og vi markerer det med å sette FNs bærekraftsmål på dagsordenen.

Utfordring til bibliotekene

Tre år etter at FN vedtok 17 mål for en bærekraftig utvikling fram mot 2030, er norske folkebibliotek blitt utfordret på hvordan de bidrar i lokalsamfunnene sine. Utfordringen kommer fra Norsk Bibliotekforening i samarbeid med fylkesbibliotekene og Den internasjonale bibliotekforeningen IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions).

Folkebibliotekene ble spurt om hva de gjør for å oppnå hvert av de 17 bærekraftsmålene.

De svarer litt ulikt, men i sum mener de at de gjør en forskjell på halvparten av områdene som disse målene dekker. For kommuner som skal begynne arbeidet med å forankre FNs mål lokalt, kan det med andre ord være nyttig å ta en prat med biblioteket. Hvilke erfaringer gjorde de seg? Hvordan ser de sin egen virksomhet i lys av bærekraftsmålene? Er det noe de vil endre på, eller er det noe de bør gjøre mer av? Fikk de noen nye ideer, for eksempel ved å se på hva de andre bibliotekene hadde svart?

På dette kartet kan du se hva bibliotekene i Buskerud og resten av landet svarte på de enkelte målene.

Mål 3 – god helse

Bibliotekene har fokus på folkehelse. De formidler kunnskap om hvordan man kan å ta vare på seg selv og utvikle sine egne ressurser, og de arrangerer foredrag om alt fra psykisk helse til kosthold.

Flere bibliotek inviterer til fysiske aktiviteter og hjernetrim, for eksempel stavgang, løping, styrketrening, skigåing og memoreringsteknikker.

En annen og svært viktig oppgave på dette området er å formidle kvalitetssikret medisinsk informasjon, og å veilede innbyggerne i kildekritikk. 

Mål 4 – god utdanning

Alle folkebibliotek bidrar til målet om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle. De legger til rette for at unge og voksne lærer seg grunnleggende ferdigheter knyttet til lesing, skriving og digitale medier. Bibliotekene kan også gi tilgang til kompetanse som er relevant for arbeidsmarkedet, og legge grunnlag for entreprenørskap.

I tillegg til å låne ut litteratur og andre medier, har bibliotekene i Buskerud en rekke tilbud rettet mot ulike målgrupper:

•Datakurs for voksne

•Kodekurs for barn

•Verksteder i alt fra toving til 3D-printing

•Lesekampanjer for barn og voksne

•Lesesirkler for ungdom

•Tjenester til barnehager og barne- og ungdomsskoler

•Lesesalsplasser og eksamenslokaler til fjernstudenter

•Advokatvakt med gratis juridisk veiledning

•Foredrag og debatter om aktuelle temaer

•Språkkafé og språkkurs 

Mål 5 – likestilling mellom kjønnene

Språkkafeene er et populært tiltak som styrker jenters og kvinners stilling gjennom språkkompetanse og sosialt nettverk. Biblioteket oppleves som en trygg arena, og for enkelte er det en friplass.

Bibliotekene setter fokus på kvinnehelse og likestilling gjennom ulike arrangementer, ofte i samarbeid med andre aktører. 

Mål 10 - redusere ulikhet i og mellom land

Bibliotekenes bidrag knytter seg til delmålet om å fremme innbyggernes sosiale, økonomiske og politiske inkludering. Det skjer særlig gjennom tiltak som retter seg mot minoritetsspråklige, og som de gjennomfører i samarbeid med andre kommunale tjenester samt lokale lag og foreninger. Det kan være leksehjelp, kurs, foredrag, debatter, dugnader og annet.

Biblioteket er ikke minst en arena for å bli kjent med mennesker som både ligner og ikke ligner på deg selv.

Mål 11 – bærekraftige byer og samfunn

Bibliotekene bidrar først og fremst til delmålet om å gi allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne.

•Bibliotekene er gratis og åpne for alle

•De styrker samholdet mellom innbyggerne

•Dataopplæring for eldre motvirker utenforskap

•Frivillige leseombud leser høyt for pasienter på institusjoner

•Noen bibliotek er åpne kl 07-22 alle dager i året (inkludert ubetjent tid) 

Fra globalt til lokalt

I møte med FNs mål for en bærekraftig utvikling er det lett å undervurdere verdien av egen innsats. Målene krever at det internasjonale samfunnet finner løsninger på en rekke samfunnsområder, men bare en brøkdel av målene kan nås om vi ikke også handler lokalt. Som et ledd i denne bevisstgjøringen, har bibliotekene begynt arbeidet med å synliggjøre hvordan de bidrar. Slik kan de gå foran og vise vei i hver enkelt kommune.

Få institusjoner har vist en tilsvarende evne til å tilpasse seg nye behov i samfunnet, uten å gi slipp på kjerneverdier som folkeopplysning og formidling av kultur.

LES OGSÅ: Fem direktører i Nye Drammen på plass

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags