Det gjelder politikerne både i Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune.

Museer har fire hovedmål: Forvaring (samle og ta vare på), formidling, forskning og fornying. Vi mener Drammens Museum har sviktet grovt på de to første oppgavene.

De har neglisjert vedlikeholdet på Friluftsmuseet i svært mange år, og med stengte bygninger har det heller ikke vært noen form for formidling å snakke om.

Fornyingen (kunstutstillinger og den japanske hagen) er de gode på, men den treffer et smalt sjikt av byens borgere.

 «Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, fylkesmuseum og galleri for Buskerud» er det korte og greie navnet på stiftelsen som ble opprettet i 1996. Fylkesmuseum er det mindre og mindre av, mens «galleri for Buskerud» krever mange ressurser.

«Museets styre vedtar å konsolidere og bygge ut friluftsmuseet på Marienlyst», står det blant annet i styrevedtaket. Hva er det for slags vrøvl? Området på Marienlyst er altfor lite, inneholder allerede en fredet lystgård som har det trangt nok fra før, og et slikt museum med gamle bygninger fra bygdene i Buskerud passer heller ikke inn på ei flate omtrent midt i Strømsø sentrum.

Hadde det ikke vært for kostnadene, så var det jo Hallingtunet som skulle vært flyttet opp i skogen på Spiraltoppen og ikke omvendt.

Museet skylder på knappe ressurser. Ja, det er ikke rart ressursene blir knappe med slik tankegang. Å flytte 21 gamle bygninger vil koste millioner av kroner, penger som kunne vært brukt til å holde ved like dagens friluftsmuseum. Det kunne   lages litt liv og røre der, med åpne bygninger og dyr på setra og gårdene sommerstid.

Og verken museet eller fylkeskommunen, for den saks skyld, har knappe ressurser når det gjelder moderne kunst.

Hadde Drammens Museum vridd pengekranen mot Friluftsmuseet og fylkeskommunen snudd sin pengekran fra Vestfossen i retning Spiraltoppen, kunne det blitt råd til litt av hvert.

Nå må de folkevalgte sette en stopper for denne galskapen, og redde Friluftsmuseet som drammenserne og mange fra nabokommunene også er så glade i.

Husk at det er nettopp slike saker som skaper politikerforakt og lav valgdeltakelse, ikke glem det drøye halvannen  måned etter valget.

Les også:

Undervurderer folks engasjement

Viktigere med bondekultur

Åpner nytt bygdetun med kanon, karjol og kurvverksted

Musealisere meg her og avmusealisere meg der!

Vedtak på overtid

Ikke rør Friluftsmuseet!

Slik kan vi revitalisere Friluftsmuseet

Nedleggelse av friluftsmuseet - en aprilspøk?

Legger ned friluftsmuseet i Bragernesåsen