Jernbaneutbygging i Eikerbygdene: den beste jorda bør ha sterkest vern

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerAll matjord er verneverdig, men alle som jobber med jord vet samtidig at ikke all jord er like god. Hva med jorda som Bane Nor vil bygge ny jernbanetrasé på i Eiker?

Ta en kikk på kartutsnittet. Nesten all jorda sør for Steinberg og Losmoen har svært god jordkvalitet. Jorda her har mange gode egenskaper som også veivesenet legger vekt på i sine konsekvensanalyser.

• Jorda er førsteklasses kornjord så lenge det grøftes der det trengs. Avlinger på 700 til 800 kg hvete per dekar er vanlig. Gjennomsnittlige hveteavlinger i Norge er til sammenligning rundt 450 kg per dekar.

• I dette området er det også en del sandholdig jord. Denne jorda er spesielt godt egnet for tidligkulturer, som tidligpotet. Disse kulturene har høy verdi. Området egner seg også for dyrking av flere andre matvekster.

• Arealene kan vannes.

• Lokalklimaet gjør at vekstsesongen er forholdsvis lang, noe som øker både avlinger og muligheter for vekstvalg.

• Jordbruksarealene er store og sammenhengende og gjør det mulig med effektiv drift.

Jord er verdifull uansett.

Den gir oss mat og den huser rundt en fjerdedel av verdens biologiske mangfold. Den renser vann og lagrer karbon. I samferdselsprosjekter er det likevel veldig mange hensyn som skal tas. Da må det vurderes hvilken verdi jordbruksarealene har opp mot andre hensyn. Jorda som Bane Nor vil bygge på i Eiker har stor verdi. I tillegg sørger klimaet for gode avlinger og jordbruksarealene er store og sammenhengende.

Slike jordbruksarealer skal det sterke motstridende interesser til før vi kan tillate oss å bygge ned.

LES OGSÅ: Fylkesmannen avviser jernbanespor over dyrket mark – nok en gang

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags