Utbygging av Vikkolljordet i Mjøndalen er uforsvarlig nedbygging av verdifull matjord

Foto:

Av
DEL

MeningerSom troll av eske dukket sak om reguleringsplan for Vikkolljordet opp på sakskartet til teknisk hovedutvalg 25. april i år. Det forundret meg såpass at jeg kontaktet ordfører om saken. Jeg antok at de styrende i Nedre Eiker måtte ha kjennskap til hvordan en slik sak kunne fremlegges på tvers av gjeldende kommuneplan, seinest vedtatt i oktober 2015 og gjeldende til 2026. Ordfører kunne forsikre meg om at han, som resten av de styrende, var intetanende, og at både Ap og Frp ville komme til å avvise å gå videre med forslaget.

Dette viste seg ikke å stemme. Som tilhører ble jeg vitne til at begge disse partiene stemte for videre utredning.

LES OGSÅ:

Alternativet: «Planarbeidet avslås grunnet store avvik fra kommuneplanens arealdel, utfordringer ved økt trafikk og av hensyn til jordvern.» fikk heller ikke SVs stemme.

Jeg har deretter regnet med at en slik prinsipiell sak, som avvik fra kommuneplanen, ville komme til politisk behandling først i kommuneplanutvalget og dernest i kommunestyret.

Første møte i høst er for kommunestyret 26. september. Enda større ble derfor min forundring da naboer til området 3. august fikk varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram av detaljregulering av området. Nå også kalt Akropolis. Navnet i seg selv virker provoserende fordi det gir inntrykk av å være et forslag som «oser av grønne vekster og dufter», mens det i virkeligheten dreier seg om å bygge opptil 800 leiligheter på svært god og dyrkbar mark. Jf. Overskrift i DT: «Gigantplaner på dyrka mark».

Hvordan kan ordfører og resten av toppledelsen politisk unnlate å legge denne saken fram til debatt og vedtak i kommunestyret?

Saken må selvsagt opp i både Kommuneplanutvalg og kommunestyre før det sendes ut slike varsler. Det kan virke som det er oppstått en slepphendthet og manglende demokratisk styring av Nedre Eiker etter at vedtaket om kommunesammenslåingen fant sted.

Det er urovekkende!

KrF Nedre Eiker avviser kontant planene om å omregulere Vikkolljordet til boligområde. KrF avviser å nedbygge matjord både lokalt og nasjonalt. Fordi den miljø- og klimamessige utviklingen er bekymringsfull, er det viktig for framtidige generasjoner å beholde verdifull matjord til matproduksjon.

KrF Nedre Eiker krever å få saken tilbakekalt til politisk behandling i kommunens øverste politiske organ slik at dette kan avgjøre matjordas videre skjebne på Vikkolljordet. Dette er ingen hastesak som bør avgjøres i 2019 slik høringsforslaget legger opp til.

LES OGSÅ: Saksøker kommunen for rundt en million

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags