Argumentasjonen for tømmerhavna baserer seg på feil faktagrunnlag

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSkogindustrien, representert ved Drammensregionen Virkesterminaler AS (DVT) har i en årrekke utvist manglende vilje til å ta innover seg de rammebetingelsene som er satt gjennom planvedtak i vårt demokrati.

Denne manglende viljen har de tydelig demonstrert også i det siste, gjennom utarbeidelsen av en rapport om alternative utskipningshavner for tømmer.

LES OGSÅ POLITISK REDAKTØR KARIANNES KOMMENTAR HER: Tømmerstokker mot mennesker på Lierstranda

Rapporten er utarbeidet uten dialog med berørte kommuner. Den samme manglende viljen ser vi nå fra NHO og LO samt diverse skogrelaterte bedrifter som i et innlegg i debatten prøver å presse framtidens tømmerhavn inn i den indre delen av Drammensfjorden.

Kamuflert i en rekke selvfølgeligheter, som det neppe er stor uenighet rundt, framfører «tømmermennene» sin argumentasjon for å presse Lier eller Drammen til å akseptere sin rolle som vertskommune for ny tømmerterminal.

Det er synd at argumentasjonen baserer seg på feil faktagrunnlag.

Det er ikke et krav fra departementet at tømmerhavna må ligge i Drammensfjorden.

I vedtaket heter det at det skal finnes en løsning «vest for Oslofjorden». Da bør leteområdet utvides og fokuset legges et sted der tømmerterminalen er velkommen.

Det er ikke Lier kommune som er ansvarlig for å finne en løsning i samarbeid med andre.

Ansvaret for dette påhviler tømmernæringen selv. Selvsagt i samarbeid med bl.a. omkringliggende offentlige myndigheter. Denne presiseringen var stadfestet i et brev fra departementet så tidlig som 22/8-2014, så det burde være kjent for tømmernæringen.

Det er ikke aktuell politikk for Lier kommune å legge en tømmerterminal inn i framtidige boligområder.

Det er ikke fylkeskommunen som er første planmyndighet i Lier kommune.

Det er ikke lurt å utrede og planlegge for løsninger i områder hvor man vet man ikke er velkomne.

Det som er lurt, er å ta inn over seg forutsetningene som ligger i vedtatte og stadfestede kommuneplaner.

Det er også lurt å akseptere sitt eget ansvar for å lete etter løsninger i hele området «vest for Oslofjorden», og ikke tolke dette snevert til å være i «indre del av Drammensfjorden».

Det hadde vært lurt av DVT å holde seg til sine løfter avgitt skriftlig i sine dispensasjonssøknader, og arbeide for «etablering av en langsiktig logistikkløsning for skognæringen i regionen vest for Oslofjorden.»

Det hadde vært lurt om man oppfylte lovnadene i søknadene om at «DVT AS forplikter seg til umiddelbart ... å finne en permanent løsning. Arbeidet vil bli organisert ... i nær kontakt med aktuelle kommuner.»

Som skogeier og samfunnsengasjert innbygger forventer jeg at hele tømmernæringen med støttespillere retter seg etter de forutsetninger og føringer som ligger i vedtatte planer og forholder seg til tidligere avgitte løfter om leteområder, tidsaspekter og samarbeidsformer.

Så langt har de feilet i dette.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags