Feigt av skoleutvalget i Lier

Nordal skole

Nordal skole Foto:

Av
DEL

MeningerGrunnskole,- barnehage,- og kulturutvalget (GBK) tør ikke se på de utfordringene skolene i Lier faktisk har og opptrer rett og slett feigt.

Fremskrittspartiets Ungdom i Lier mener det er viktigst å få mest mulig skole for de pengene som faktisk blir brukt.

Elevene på Nordal skole får mer enn det dobbelte av hva elevene på Heia skole faktisk koster oss.

Dersom politikerne i Lier virkelig ønsker å få Lierskolen på sitt aller beste må disse forskjellene utjevnes. Nordal skole har under to kilometer til to andre barneskoler. Hadde det bare vært politisk vilje det sto på, kunne man laget gang og sykkelsti gjennom skogen for at alle elever i Lier skal kunne sykle eller gå til skolen.

GBK-utvalget, med Høyre i spissen, var ikke engang villig til å utrede hvordan vi kunne gjøre Nordal skolekrets bedre. En utredning ble feid rett av banen.

Dermed påla Høyre fremtidsskolen i Lier en ekstrautgift som over tid vil koste enorme summer, fremfor å gi utredningen en sjanse.

Vi må faktisk, nå som 2019 er her, være realister nok til å innse at det fins foreldre som søker barna sine bort fra Nordal og til andre nærskoler som Hennummarka eller Hallingstad.

Vi synes det er vanskelig at politikerne ikke ser elevene, og heller er opptatt av diskusjonen som går på om skolen skal bestå eller ikke.

For med en skole på under 40 elever på 7. trinn kan man ikke lenger velge venner.

Det bør være en naturlig rett i Lierskolen å kunne velge sine venner, ikke bare få dem tildelt.

Det totale elevtale på Nordal skole tilsvarer cirka seks elever per trinn. Hvis du skulle være så uheldig å være den eneste gutten eller jenta på det trinnet har du begrensede muligheter til å utvikle vennskap gjennom skoletiden.

Heldigvis er vi en ungdomsorganisasjon som også har medlemmer som har tilhørt denne skolekretsen. Mange av dem beretter om at det beste med grunnskolen i Lier var den dagen de kom på ungdomsskolen. Endelig fikk de en reell mulighet til å finne venner som lignet på dem selv. Hvis du har noen hobbyer som ikke er håndball, fotball eller ski så kan du finne en likesinnet i et større miljø enn det Nordal kan tilby.

Dessverre er elefanten i GBK-utvalget Nordal skole.

Det er ikke et krav at Nordal skal legges ned, men det burde vært en selvfølge at det var med i en utredning.

Vi i Lier FpU ønsker elever og lærere det beste, og da må vi ivareta både elever og lærere. Hvis målet som nevnt tidligere er at Lierskolen skal bli Norges beste må også lærerne ha et større fagsamarbeid på tvers av skolene. Det er ikke bare elever som jobber bedre med samarbeid, det gjør også lærere.

Lier FpU mener at Lier trenger et utvalg som tør å se fremover og tar inn over seg de utfordringene som ligger til grunn i dag. Bare slik kan vi få en sikker og ansvarlig fremtid for kommunen.

Det burde være naturlig å se på utfordringene blant annet på Nordal, uten å måtte bli beskyldt for å ville legge ned skolen.

Skolestrukturen i Lier har vært uendret siden lenge før enkelte i utvalget var født. Da er det uforståelig å se at et skoleutvalg ikke ønsker å bedre skolene i Lier, men beslutter å stå på stedet hvil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags