Riksvei 23 er en viktig sak for oss alle

ORDFØREREN OM RV23: "Jeg er opptatt av at vi får en god løsning på riksvei 23 for alle som bor og jobber i ytre Lier", skriver Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

ORDFØREREN OM RV23: "Jeg er opptatt av at vi får en god løsning på riksvei 23 for alle som bor og jobber i ytre Lier", skriver Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal. Foto:

Av
DEL

MeningerRiksvei 23 er en stor og viktig sak for Lier kommune, og for hele området rundt Oslofjorden. Riksveisaken vekker både mange følelser og stort engasjement. Det er veldig bra.

Jeg er opptatt av at vi får en god løsning på riksvei 23 for alle som bor og jobber i ytre Lier, og dette jobber jeg selvfølgelig aktivt med som ordfører i Lier kommune.

Det er staten som er ansvarlig for riksvei 23, gjennom finansiering og planlegging. Lier kommune skal, som myndighet over arealene i Lier kommune, regulere det areal som trengs for å bygge veien ferdig. Vi er så langt i rute med vår oppgave, som reguleringsmyndighet.

Da vi for kort tid siden ble gjort kjent med at det ville bli kostnadsoverskridelser i riksvei 23-prosjektet på strekningen Dagslett – Linnes, trengte Statens vegvesen (SVV) tid for å innhente mer konkret informasjon om hvor store overskridelsene ville bli. Tallene var ikke klare fra SVV før i julehøytiden.  

En stund før jul hadde jeg et møte med ordførerne i Røyken og Hurum, i tillegg til fylkesordfører Roger Ryberg, for å innlede et godt samarbeid om håndtering av kostnadsoverskridelsene. Etter dette møtet ble vi kjent med at overskridelsene ville bli på 900 millioner kroner, og vi ble enige om et brev der vi ber om et møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet.

Overskridelsene på 900 millioner kroner er penger som ikke er avsatt til prosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP, vedtatt av Stortinget).

Det er derfor naturlig for meg å be om et møte med samferdselsdepartementet, både for å drøfte dagens situasjon rundt riksvei 23 og for å sikre fortsatt fremdrift i fullføring av veien mot E 18. Som nevnt, er veistrekningen viktig for Lier, men det er et stort veiprosjekt også i nasjonal målestokk, som en del av Oslofjordforbindelsen.

I dag er det lange køer på riksvei 23, noe som vil fortsette uten en god løsning.

LES OGSÅ: Veiprosjekt blir 900 millioner kroner dyrere enn antatt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags