Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, men altfor få av disse får den hjelpen de fortjener for å komme i jobb. Derfor er det skuffende at det kun var de rødgrønne partiene som i Stortinget støttet Aps forslag om både rett og plikt til aktivitet for sosialhjelpsmottakere.

God og riktig arbeidsrettet aktivitet handler om anstendighet.

Det handler om trygghet og rettferdighet for alle. Det handler om å se hver og en for den du er og det du kan, ikke hvem du ikke er, og hva du ikke kan.

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er ikke noe nytt. Arbeiderpartiet har alltid ment at vi skal sette krav til folk om å bidra til fellesskapet.

Adgangen til å knytte vilkår til mottak av sosialhjelp ble lovfestet allerede under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering i 1991. Bestemmelsen har vært gjeldende siden. Forutsetningen har hele tida vært at den skal forvaltes med vett og forstand. Aktivitetskrav må stilles når det er mulig å oppdrive fornuftig aktivitet, basert på den enkeltes forutsetninger. Kommunene må stille opp.

Det som er nytt nå, er Aps forslag om at høyrepartienes vedtak om en strengere plikt til aktivitet også må følges av en rett til meningsfylt aktivitet. En rett og en plikt for alle sosialhjelpsmottakere. Men det er det borgerlige stortingsflertallet imot. De er bare opptatt av plikten.

Forskjellen mellom oss og dem er verdibasert. Arbeiderpartiet er opptatt av at arbeidslinja skal være en mulighet, ikke en pisk. Det borgerlige flertallet har som utgangspunkt at sosialhjelpsmottakere er unnasluntrere, som må holdes i øra. Vi har tro på at folk både vil og kan, bare de får en mulighet, ut fra egne ønsker og behov.

Men da må vi gi folk en rett til riktig aktivitet, ikke bare en plikt til hva som helst, samtidig som vi gir kommunene ressursene som trengs. På begge disse punkter svikter dagens regjering.

LES OGSÅ: Listhaug: LO og Ap eier ikke 1. mai