Det er viktig for Arbeiderpartiet at løfter holdes. Da pensjonsreformen ble vedtatt av et bredt politisk flertall, var forutsetningen at pensjoner under opptjening skulle reguleres lik lønnsutviklingen, mens pensjoner under utbetaling skulle reguleres med et gjennomsnitt av lønn og pris. Det ble valgt en teknisk løsning med lønnsutvikling fratrukket 0,75 prosent. Historiske tall viste at dette ville gi pensjonistene litt mer enn en ren gjennomsnittsberegning. Det var også tilfelle i årene 2011–2014.

Men forutsetningene har endret seg. Vi har nå hatt tre år på rad med så svak lønnsutvikling at pensjonistene har gått i minus, selv om andre har gått i pluss.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Mye tyder på at det kan komme til å vedvare. Arbeiderpartiet har derfor tatt initiativ til å endre reguleringen av pensjonene, slik at faktisk gjennomsnitt av lønn og pris legges til grunn. Da får pensjonistene pluss når andre får det, litt mindre minus enn andre hvis reallønna skulle gå ned.

Arbeiderpartiets forslag har falt Frp tungt for brystet. Det er forståelig, for de står selv avkledd tilbake.

Under Stortingets behandling av det første trygdeoppgjøret i minus (2015), sa daværende minister, Robert Eriksson fra Frp: «Jeg vil si det så sterkt at med denne regjering–med Fremskrittspartiet i regjering–er det første gang man setter seg ned og begynner å gå igjennom reguleringsprinsippene.»

Det ble ingen endring. Til alt overmål sluttet Frp/H-regjeringa å legge trygdeoppgjørene fram for Stortinget, i strid med all tidligere praksis.

Pensjonistenes organisasjoner protesterte. Arbeiderpartiet protesterte, til ingen nytte. Derfor legger vi nå fram vårt eget forslag for å hindre flere slike negative pensjonsoppgjør.

I tillegg vil vi at de pensjonistene som ønsker det, skal få pensjonsslippen sin i posten, som før, men også det har Frp stemt imot.

LES OGSÅ: Reagerer på Viken-vraking