MDG er en del av klimaproblemet, ikke av løsningen

Av
DEL

MeningerDet er forståelig, men avslørende, at Rose Jahanfarah fra MDG (DT 27.07.) avstår fra å kommentere på hovedpoenget i mitt innlegg om at «Bærekraftig energi gir bærekraftig forbruk» (DT 19. juli) som hun referer til.

Mitt hovedpoeng var: «Er bærekraftig energi billigst, blir produksjon bærekraftig og derved også forbruk. Vellykket utfasingen av kull viser at markedsdynamikken virker til fordel for det Grønne Skifte grunnet bærekraftige insitamenter.»

Markedsdynamikken er klimaets beste venn. At det ikke er MDGs fremgår av partiets program: «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper …...»   

LES OGSÅ: Ukritisk og feildokumentert distribusjon av desinformasjon

Markedsdynamikken, herunder kapitalmarkeders rolle, skal således «underordnes økologiske prinsipper»; ikke forsterkes, motiveres eller mobiliseres til fordel for det grønne skifte! MDGs politikk er derfor ikke bærekraftig fordi begrepet stiller krav om tre likeverdige og samtidige forhold: bra for klima, bra for økonomien og bra for folk flest. Bra for økonomien er ikke MDGs greie. Derfor heller ikke bra for folk flest.

Hun skriver at utslippsreduksjoner gjennomført et gitt sted er feil «såframt årsaken til kutt i utslippene er betinget av økte utslipp andre steder f.eks. som følge av at produksjonen flyttes fra Drammen til Øvre Eiker eller Kina».  Kanskje interessant tema for bokholdere i MPG. Ikke for klimasaken. Dessuten irrelevant i forhold til mitt innlegg.

LES OGSÅ: Om Drammen og «vekst»

Produsenter skal velge bedriftsøkonomisk rasjonelt. Å flytte fra «svart til svart» som hun tar opp, gir ikke gevinst.  Men hvis klimavennlig energi er billigere et sted enn klimaskadelig energi et annet så vinner førstnevnte. Slik virker markedsdynamikken.

MDG har ikke forstått at det er umulig å levere på 1.5 gradersmålet uten å spille på lag med markedsdynamikken, herunder kapitalmarkedene. Derfor er partiet en del av klimaproblemet, ikke av løsningen.

Andre innlegg på dt.no/meninger:

Badebilletter: – Skal ordføreren ha sin egen disposisjonskonto på for eksempel hundre tusen, eller burde tallet ligge på tjue millioner?

Drammen Byliste er ikke lagt ned

Noen ganger er politikk så viktig at vi sjelden har bruk for den 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags