Miljøpartiet de Grønne, denne gangen ved Thorbjørn Faber Geirbo i Drammens Tidende, fortsetter sine sklitaklinger mot norske kunstgressbaner. MDG virker tilsynelatende helt uinteressert i å ta selve ballen.

Norsk Dekkretur er et nonprofit-selskap som har ansvaret for innsamling av brukte og kasserte dekk. I 2016 ble det samlet inn 57.700 tonn.

LES INNLEGGET FRA GEIRBO OG MDG HER: Velkommen etter på fotballbanen, Høyre!

Vi jobber hardt for å få kontroll på hele kretsløpet til brukte dekk. Vi har fokus på helse og miljø.

Vi ønsker velkommen en debatt om innfall på kunstgressbaner, men savner en debatt som forholder seg til dokumentasjon og fakta.

Plastforurensing i havet er alvorlig, men det finnes ingen forskning som dokumenterer at gummigranulat havner i havet.

Det er på vedlikeholdsfronten at fotballskoen trykker. Det er et enormt sprik i vedlikehold av kunstgressbaner i Norge.

Det finnes mange eksempler på norske kunstgressbaner som vedlikeholdes i tråd med anbefalte standarder fra Norges Fotballforbund, og helårsbaner som driftes uten behov for etterfylling av granulat etter vintersesongen.

Hvis det faktisk er tilfelle at Drammen kommune har etterfylt 41 tonn med gummigranulat på lokale kunstgressbaner i 2015, bør MDG faktisk spørre Drammen kommune om de vedlikeholder disse banene i tråd med anbefalinger og gjeldende standarder.

Under Norway Cup for en måned siden ble flere norske klubber premiert av #Påbanen -prosjektet for eksemplarisk vedlikehold av kunstgressbaner. #Påbanen er en kampanje hvis hele formål nettopp er å kjempe mot svinn av gummigranulat.

Målet er å redusere svinnet med 90 prosent i løpet av to år.

Denne typen miljøinitiativ velger MDGs representant selektivt å se bort ifra.

At helårsbaner med kunstgress er bra for folkehelsen og aktivitetsmulighetene for barn, eller at gjenvinning og gjenbruk av kasserte bildekk er god miljøpolitikk, passer ikke helt inn i historien MDG ønsker å fortelle.

LES HVA BUSKERUDPOLITIKERNE HAR SVART PÅ SPØRSMÅL FRA VELGERE I DRAMMENSDISTRIKTET:

* Politikerne svarer hjelpepleier Wenche Jensen

* Politikerne svarer sorenskriver Kristin Kjelland-Mørdre

* Politikerne svarer lærer Kristin Husdal

* Politikerne svarer bonde Anders Hørthe

* Politikerne svarer overlege ved Drammen sykehus, Tommy Aronsen