Gå til sidens hovedinnhold

Et endringsdyktig næringsliv begynner i skolen

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi trenger de som er i stand til å se nye muligheter og våger å sette ideer ut i livet. Dette kan læres og trenes i skolen i samarbeid med næringslivet. Vi må tenke langsiktig. Innovasjon og entreprenørskap i skolen er avgjørende!

Jeg er så heldig at jeg er mentor for en ungdomsbedrift. 

Å drive ungdomsbedrift favner mange tverrfaglige læreplanmål. Elevene får en helhetlig faglig forståelse i stedet for oppdelte timer og emner. «En Gave Videre UB» fra Inspiro på Drammen videregående skole er en ungdomsbedrift. De har utviklet en forretningsidé som er en elastisk gaveinnpakning som er gjenbrukbar og tidssparende. Et svært miljøvennlig produkt som er innovativt og fokuserer på en trippel bunnlinje.

Mens næringslivet strever med å finne gode bærekraftige løsninger, viser elevene at de har gode ideer, stort engasjement og gjennomføringsevne.

Elever som får jobbe med utvikling av produkter, tjenester eller nye løsninger på sosiale utfordringer blir viktige bidragsytere i fremtidens arbeidsliv. «En Gave Videre UB» skal delta i NM i ungdomsbedrifter på Lillestrøm 26.-27. april. På NM syder det av kreativitet og skaperglede med hele 82 ungdomsbedrifter fra hele landet.

Dette er morgendagens medarbeidere og arbeidsgivere. De opplever en skolegang som gir de treningsarenaer for idéutvikling og erfaring i å etablere egen virksomhet gjennom et skoleår.

Spennende mentorrolle

Som mentor har jeg fulgt ungdomsbedriften fra de diskuterte ideer til de presenterte ferdig løsning. De brukte ferien sin til å teste ut materiell og sy ferdig produktet. De inviterte meg til møter for å diskutere strategier, ledelse og samarbeidspartnere. Jeg jobber selv i næringslivet og synes det er svært inspirerende å kunne gi råd og støtte i den prosessen elevene står i. Alle snakker om nødvendigheten av et endringsdyktig arbeidsliv.

Elever som gjennomfører entreprenørskap i skolen opparbeider kompetanser som arbeidslivet etterspør. De er kreative og innovative.

Innovasjon er ikke et nytt fenomen. Det er vel like gammelt som menneskeheten selv. Det ser ut til å være noe iboende i mennesket om tendensen til å tenke på nye og bedre måter å gjøre ting på og prøve det ut i praksis. Takk for det. Uten den evnen ville verden vi lever i sett svært annerledes ut.

Det finnes ingen klare definisjoner på innovasjon, ei heller formler for å utøve innovasjon.

En ting som funker ett sted trenger ikke funke et annet sted, konteksten er avgjørende. Innovasjon handler ikke bare om resultat – men om prosess. Innovasjon skjer ikke i lukkede organisasjoner, men som resultat av interaksjon mellom mennesker i og utenfor organisasjonen. Innovasjon er prosesser. Læring er sentralt.

Hva skal en med nye tjenester eller produkt hvis en ikke er i stand til å ta det i bruk?

Ny praksis

Innovasjon er altså «ny praksis» som utvikles som et resultat av en kollektiv innsats der mange er involvert. Baregheh mfl., bidrar til å belyse mangesidigheten ved innovasjon:

«Innovation is the multi-stage process, whereby organisations transform ideas into new/improved products, services or processes, in order to advance, compete and differentiate themselves successfully in their markedplace.»

For å gjøre det enkelt: En innovasjon må være både nytt, nyttig og nyttiggjort.

Innovasjon er samarbeid

Uansett er innovasjonsarbeid ikke noe som skjer isolert i en virksomhet, men som interaksjon mellom mange mennesker, både i og utenfor virksomheten. Hvilke aktiviteter som inngår i innovasjonsarbeidet, vil variere etter hvilken bransje man er i, hvilken hensikt arbeidet har, hvilken epoke man befinner seg i, hvilken kultur man er en del av, størrelsen på virksomheten, virksomhetens strategi og hvilke erfaringer ledere og medarbeidere har med denne type arbeid fra før.

Elever som gjennomfører ungdomsbedrift i skolen får anledning til å trene innovasjonsarbeid.

Trippel bunnlinje

Mens samfunnsansvar tidligere handlet mest om å bygge omdømme og redusere risiko, er det i dag økende grad sett på som en kilde til og driver av innovasjon og langsiktig verdiskaping. Virksomheters samfunnsansvar innebærer at man integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og ovenfor grupper som berøres av virksomheten. Det er sterke forventninger til at virksomheter ikke bare viser evne til klok økonomistyring, men også til miljømessig og sosial bærekraft. 

Vi snakker om bærekraft i tre dimensjoner. «En Gave Videre UB» har tatt dette på alvor. De er opptatt av bærekraftig utvikling og virksomhetens samfunnsansvar, samt robust økonomi.

Kunnskap om innovasjon og entreprenørskap blir stadig mer nødvendig. Det er avgjørende for å utvikle nye løsninger på krevende utfordringer, enten det er som medarbeider eller som arbeidsgiver.

Jeg vil ønske «En Gave Videre UB» lykke til på NM. Den lærdommen de har erfart gjennom ungdomsbedrift i skolen representerer kompetanse som arbeidslivet etterspør! Heia!

LES OGSÅ:

Drammensungdom gjorde storeslem under gründermesterskap

Helene (17), Sofie (18) og Hanna (17) selger handlenett for kreftsyke barn

Silje (18) i sjefsstolen på Handelshøyskolen BI 

Kommentarer til denne saken