Skal et ulønnsomt veiprosjekt få ødelegge Eikers siste villmark?

ØNSKER AT FYLKESMANNEN SER PÅ VEDTAKET: Martin Lindal, leder i Naturvernforbundet Buskerud.

ØNSKER AT FYLKESMANNEN SER PÅ VEDTAKET: Martin Lindal, leder i Naturvernforbundet Buskerud. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNaturvernforbundet I Buskerud har klaga vedtaket i Øvre Eiker kommunestyre om tillatelse til å bygge skogsbilveg til Vestbysetra på Holtefjell inn for Fylkesmannen.

Holtefjell er et kjent og kjært turområde for lokalbefolkningen i Eiker, som brukes mye, sommer som vinter. Området er ett av de aller siste store, sammenhengende og forholdsvis urørte områdene, som er svært sjeldne i sentrale strøk på Østlandet.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Området er verdisatt til regionalt verneverdig i skogvernsammenheng. Bygging av ny veg, og omfattende skogsdrift vil føre til ei kraftig redusering av natur og friluftsverdiene i området. Hovedbegrunnelsen for klagen er at tiltaket verken er privatøkonomisk lønnsomt eller er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Prisen på veganlegget er kalkulert til 3.mill kr.

I saksutredninga peiker rådmannen på dårlig økonomi i prosjektet, og at mengden tømmer som kan tas ut er betydelig mindre enn det som oppgis i søknaden.

Rådmannens vurdering er at skogsdrift knapt kan dekke anleggskostnadene. Skal et ulønnsomt veiprosjekt få ødelegge Eikers siste villmark og et av de få gjenværende store og svært verdifulle gammelskogene?

Naturvernforbundet i Buskerud har i saken argumentert for en frivillig vernløsning.

Da får skogeieren vesentlig bedre betalt for tømmeret enn det som er mulig å ta ut gjennom hogst, og utbetalingen er skattefri. Skogeieren beholder eiendomsretten, jakt- og fiskeretten og retten til å benytte hyttene i området.

Moderne skogsdrift skjer med store skogsmaskiner. Det blir stort sett brukt flatehogst, og hensynet til friluftslivet og det biologiske mangfoldet blir i liten grad ivaretatt.

Det er ofte store kjøreskader i naturen, og stier blir ofte totalt ødelagt. Å ha et tilnærma urørt område som Holtefjell i nærområdet til ei så stor befolkningsgruppe er i seg selv ei stor verdi. Sannsynligvis vil denne verdien bare øke i framtida.

Store, sammenhengende områder med naturpreget skog er en mangelvare i skogvernet, og den kvaliteten som lettest gått tapt.

Naturvernforbundet vil derfor nok en gang be grunneierne om å søke området inn for frivillig vern. Dersom det blir akseptert vil de få godt betalt, og inntekten er skattefri. Dette vil være en bedre løsning for både grunneiere og innbyggerne I Eiker-området.

Holtefjell kan ligge som det kjente og nære turområdet, og gi mange flotte naturopplevelser i framtida også.

LES OGSÅ: – Fylkets natur blir ødelagt bit for bit

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags