Bare kom med kravet deres, Horgen Ellingsen – vi er klare!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et svar på Tor Horgen Ellingsens innlegg om høring i Nedre Eiker.

Arbeiderpartiet sendte i forrige kommunestyremøte i Nedre Eiker inn en interpellasjon for å avklare hvordan man kunne gjennomføre en offentlig høring om saken om kommunereform. Tor Horgen Ellingsen påstår i Drammens Tidende at det tyder på at enkelte sentrale personer er bekymret for en underskriftskampanje om krav om høring.

Den påstanden faller på sin egen urimelighet.

Først en liten oppklaring om hvem som sendte interpellasjonen. Det var det jeg som gjorde, men gruppeleder Lajla Hvaal sto som innsender da jeg dessverre måtte melde forfall til kommunestyremøte.

Bakgrunnen for mine spørsmål til ordføreren var å få klarhet i om det foreligger noen rutiner rundt det å bruke kommunene som et offentlig høringsorgan.

Vanlig praksis i Nedre Eiker er at det er kontrollutvalget som har kontrollert vedtak som er gjort av kommunestyret. Det har de også gjort i dette tilfellet, da de fikk kommunerevisjonene til å se på denne saken. Der et enstemmig kontrollutvalg sa seg fornøyd med svaret de fikk fra Buskerud kommunerevisjon.

Horgen Ellingsen skriver så bastant: «Dette ser ut til å bekymre enkelte sentrale personer som ledet an i snuoperasjonen i 2016.»

Dette er en påstand du pålegger meg i dette tilfellet. Jeg er nemlig ikke bekymret i det hele tatt. Bakgrunnen for at jeg skrev interpellasjonen er at jeg faktisk ønsker en høring i regi av kommunestyret og at jeg ser fram til svarene som kommer fram av en slik høring. For jeg er sikker på at administrasjonen og Arbeiderpartiet ikke har noe å frykte i en slik høring. Om Horgen Ellingsen hadde referert til hele interpellasjonen, ville leserne også ha sett at dette er hensikten.

Når det kommer til spørsmålet navn på underskriftskampanjen, stilte jeg det spørsmålet med bakgrunn i at jeg ble gjort oppmerksom på at navnet mitt sto på den.

Jeg har naturligvis ikke skrevet under. Navnet mitt ble fjernet etter jeg hadde skrevet interpellasjonen, men med bakgrunn i dette syntes jeg det var greit å få en tilbakemelding fra ordføreren på vegne av administrasjonen hvilke rutiner som foreligger for å sikre at de som står på en slik liste faktisk har skrevet under og ikke minst er bosatt i kommunen.

Horgen Ellingsen maser hele tiden om en forverring som ikke skal ha funnet sted. Spørsmålet er vel heller om det har skjedd en forbedring som tilsier at vi kan klare oss alene.

Det har det per dags dato ikke. Overskuddet vårt kommer i hovedsak til å gå med til å nedbetale gammelt underskudd, økte rentekostnader på den halvannen milliard vi allerede har i gjeld, påkrevd fond fra staten for at vi skal ha egenkapital til nye låneopptak og et etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.

Når vi har gjort dette så kan vi begynne å øke budsjettene våre igjen utover å se på om vi har råd til å sette av 100.000 kr til vedlikehold av grøntarealer.

Så avslutningsvis vil jeg si til Tor Horgen Ellingsen: Det er ingen i Arbeiderpartiets ledelse i Nedre Eiker som frykter en høring. Vi har allerede kommet med forslag om et ekstra kommunestyremøte så vi får gjennomført en høring så fort som mulig. Det som jeg syntes er merkelig er at For Nedre Eiker ikke har sendt over sitt forslag om høring ennå.

Det får meg til å tro at det er de som frykter svaret fra høringen. Da vil innbyggerne i Nedre Eiker nemlig forstå at alle påstandene deres ikke holder mål.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags