I sommer vedtok kommunestyret i Nedre Eiker at Nedre Eiker skulle bestå som egen kommune. Alle partier unntatt Høyre valgte å respektere innbyggernes vilje gjennom neiflertallet fra folkeavstemninga. Gjennom utspill i media den siste uka, kan vi lese at Arbeiderpartiets ordfører, Bent Inge Bye, er positiv til å flytte både politi- og brannstasjon fra Mjøndalen til kommunegrensa mot Øvre Eiker.

Kan du, ordfører, garantere at dette ikke er en del av plan for å svekke Nedre Eiker som selvstendig kommune og beredskapen og tryggheten til innbyggerne?

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

I etterkant av valget i fjor valgte Arbeiderpartiet å bryte avtalen om samarbeid med sentrumspartiene til fordel for et samarbeid med Høyre og Frp, med betingelse om å ikke gå inn for eiendomsskatt. Kan Arbeiderpartiet garantere at de ikke bryter avtalen om å ikke innføre eiendomsskatt? Kan Høyre garantere at de ikke bryter avtalen?

Den økonomiske situasjonen i Nedre Eiker er alvorlig, og årene som kommer blir stramme grunnet gjeld som skal nedbetales og økende pensjonsforpliktelser.

Senterpartiet har siden budsjettbehandlingen i fjor sagt at vi kan vurdere eiendomsskatt på nytt. Vi har samtidig sagt at vi ikke vil gå med på kutt som vil svekke tryggheten til innbyggerne, gjennom å gi slipp på politi- og brannstasjon i Mjøndalen.

Kan Arbeiderpartiet garantere at selvstendighetsvedtaket fra 7. juni består?

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* For en regi Gud, eller var det Skullerud, hadde på denne kampen!

* 6. plass – kanskje ikke så dumt

* Rosenkrantzgata og Buskerudbypakken