Onsdag denne uken skal politikerne i Hovedutvalget for tekniske tjenester i Nedre Eiker bestemme seg for om de ønsker å støtte rådmannens innstilling og bygge et nytt renseanlegg på Fallaksøya/Herstrømøya.

Ja, du leste rett. Hva er det med Nedre Eiker kommune?

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Blant mange andre alternativer har ingeniørene kommet fram til at dette er det beste alternativet! Uten en eneste vurdering av miljøkonsekvenser eller betydningen friområdet har for innbyggerne. Dette selv om man vet at motstanden mot å bygge i dette området er stort.

For kommunen gjelder kun pris, etterbruk, fremtidig inntjening og utvidelser. Hensynet til innbyggernes livskvalitet er uinteressant.

LES OGSÅ: Som om dette ikke er nok må innbyggerne tåle byrden fra enda et næringsområde...

Et renseanlegg på Fallaksøya vil oppta verdifulle jordbruksområder, og vil også berøre friområdene. Som det står i rapporten: «Anlegget blir utformet slik at det er tilrettelagt for ytterligere utvidelse». Et renseanlegg er jo ikke akkurat en liten bod. Eier/bonde vil også bygge ut.

Kjære politikere: Hvis dere ser på arealkartet over Nedre Eiker kommune kan dere se at langs elva finnes det ikke ett sted, unntatt Herstrømøya/Fallaksøya, som har et større, nærmest uberørt friområde med frodig fauna.

LES OGSÅ: Hardhendt hogst langs Wildenvey-stiene

Ikke ett eneste sted hvor man har tilgang til elva med store trær, sittebenker, bålplass, badestrand og nydelige turstier. Hvor det finnes både rådyr, rev, bever, salamandere og utallige fugler (også rødlistet arter). Mange beboere i «ælva» bruker flittig områdene til hundeturer eller spaserturer og nyter øyas frodighet.

Om våren går snøen tidlig og det er rekreasjon å ta en tur dit med de første hestehovene og fuglesang.

På jordene synger sanglerka om våren, og dvergspetten leter etter reirplass. Dette vil bli borte hvis store anlegg, veier og parkeringsplasser blir bygd.

Barnehagene i nærområdet er flittige brukere av området.

LES OGSÅ: Hvem er det egentlig som ikke er til å stole på, Venstre?

Broen over til øya blir kalt «tutebrua» siden barna vinker til bilistene og de tuter. Øya er unik. Det er lett for eldre og barn å komme seg dit. Ikke alle orker å komme seg helt opp i skogen. Skal vi virkelig ødelegge denne lille, nydelige perlen av et friområde for fremtidige generasjoner? La oss beholde øya. Det finnes alternativer.

MDG Nedre Eiker håper at politikerne i Nedre Eiker velger alternativ 2. Utvid det allerede eksisterende anlegget vi har i Mjøndalen. Det er også dette alternativet som har lavest kostnad av fire utvalgte alternativer.

Mjøndalen renseanlegg legger ikke beslag på ubebygd, verdifulle arealer. Det er jo der allerede.

La oss håpe at Nedre Eikers slagord: «Nærhet til alt og muligheter for alle» gjelder også for oss som ønsker nærhet til natur og elva, og muligheten for å oppleve det i nærområdet, også i fremtiden.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Har du diabetes selv eller kjenner noen som har diabetes?

* Muslimske kvinners rolle i mediene

* Heia Norge!