Ta vare på matjorda!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerÅpent brev til landbruksminister Jon Georg Dale:

I NRK 21. august kl. 08 sa du: «Min ambisjon er at me skal omdisponere so lite som mogleg av matjord. Samstundes so må me byggja ut heilt naudsynt infrastruktur og folk må ha ein stad å bu.»

Som landbruksminister har du ett ansvar: Å ta vare på matjorda.

At ambisjonen din er å omdisponere ‘så lite som mulig’, er ikke godt nok. Så lenge Norge ikke er selvforsynt med korn, bør målet være at null matjord skal ødelegges.

‘Omdisponering’ er et altfor pent ord. En spade er en spade. Det handler om å ødelegge matjord. Irreversible ødeleggelser.

Hadde du vært samferdselsminister, hadde jeg skjønt den andre setningen. Men det er du ikke. Det er ikke ’helt nødvendig’ å bygge ny vei eller jernbane på dyrket mark. Det går utmerket godt an å la veien og togsporet gå der de går i dag.  Vi «må» ikke komme to minutter raskere fram, eksempelvis fra Drammen til Kongsberg, og miste 1000 mål prima matjord, nok til å brødfø hele befolkningen i Drammensregionen.

Vil du si til folk: «Vi komme to minutter raskere fra Drammen til Kongsberg, så dere må heller slutte å spise brød fordi vi ikke får importert dette kornet!»? 

Valget er enkelt: Heller brød. Jeg har hørt politikere si: «Norge eksporterer masse fisk, vi har stort overskudd og kan spise fisk i stedet». Jeg har ennå ikke sett den politikeren som har kuttet ut brødet til fordel for fisk.

Vi er ikke garantert at det aldri mer blir krig og at vi alltid kan importere alt det kornet vi ønsker. Vi må forberede oss på den verst tenkelige situasjon: Null import.

Ja, folk trenger en plass å bo. Fra gammelt av visste bonden at han ikke skulle bygge husene på matjorda. Mange steder i Vestfold og Buskerud ser vi at gårdene er bygd like over marin grense, mens jordene ligger fine, nedenfor. Man «må» ikke skille ut to mål her og ti mål der, til en kårstue eller et boligfelt, med begrunnelsen «det er jo så lite».

«Mange bekker små gjør en stor å.»

LES OGSÅ:

 • Bane NOR: – Vi har prioritert lokalsamfunnet

  Direktør for Plan-avdelingen i Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR, Bjørg Hilde Herfindal, sier i likhet med politikerne i Øvre- og Nedre Eiker at dette er en svært vanskelig grunnet de motstridende interessene - både lokalt og nasjonalt. 

  – Hovedgrunnen til at vi landet på søndre korridor som det beste alternativet, er at vi har prioritert lokalsamfunnet, fordi dette vil få så store konsekvenser for Steinberg. Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn, der vi skal vektlegge både å få mest mulig jernbane ut av pengene, og føre dette frem så skånsomt som mulig. I dette prosjektet har vi både et lokalsamfunn, jordbruksareal og kostnader å ta hensyn til, og alt dette må vi se i et helhetsperspektiv.

  – Dere har blitt kritisert for ikke ta hensyn til de ikke prissatte konsekvensene som for eksempel jordvern i valget av trase. Hva er Bane NORs svar på denne kritikken?

  – Vi følger en standard metodikk der vi belyser konsekvensene av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og mener vi har gjort dette på en åpen og ryddig måte. Vi har fått våre retningslinjer som vi skal planlegge etter og det er det vi har gjort. Vår oppgave er å finne en effektiv måte å få til to tog i timen på, ut ifra gitte kriterier. Det er disse vi forsøker å nå.

  – Er det en mulighet å få til to tog i timen uten dette dobbeltsporet?

  – Det har vi  fått i oppdrag å se på, og det gjøres nå et arbeid der vi ser om dette er mulig og hvilke konsekvenser det vil få.

  – Bane NOR sier det er kommunenes ansvar om de innklemte områdene ender opp med å bli omregulert til boliger, slik all erfaring tilsier. Men det er jo en ny jernbanetrasé som vil føre til denne problemstillingen?

  – Vi er ikke enig i at dette kan defineres som et inneklemt område, fordi det er snakk om et område på nesten 1000 mål. Vi prøver også å begrense inngrepet så mye som mulig, blant annet ved å bygge underganger for å klare å få til en så effektiv drift som mulig, samt at vi ser på muligheten for makeskifte (et spesielt type jordskifte som brukes om en slags byttehandel av eiendommer, for eksempel for å samle flere små eiendommer, journ.anf)

  – Hvordan går prosessen videre?

  – Det ligger vel i kortene at dette antagelig går til departementet, fordi det er nasjonale interesser som står mot hverandre, samt at Fylkesmannen har innsigelser. Så saken er på langt nær avsluttet, sier Herfindal.

 • Dette sier politikerne om jordvern og den nye traseen

   

  – Det er en hodepine, rett og slett

  Også de lokale politikerne i Nedre og Øvre Eiker vil måtte ta et standpunkt.

  Ann Sire Fjerdingstad, ordfører i Øvre Eiker, gjør fort klart at dette er en sak hun ikke vil uttale seg om før den er politisk behandlet, men hun innrømmer at dette er en veldig vanskelig sak.

  – Jordvernet er kjempeviktig. Samtidig så er det også snakk om hus og mennesker som kan miste sine hjem. Å veie disse to hensynene opp mot hverandre er veldig vanskelig. Så jeg må innrømme at jeg sliter.

  Sire Fjerdingstad sier at hun forstår begge parter, og at det er det som gjør det så vanskelig.

  – Uansett hva vi lander på, så kommer det til å gå ut over noen.

  Sire Fjerdingstad sier også at hun ønsker mer informasjon og et bedre beslutningsgrunnlag fra Bane NOR. For eksempel om det er mulig å få fram to tog i timen uten et dobbeltspor.

  – Kapasiteten per i dag er sprengt, men vi ser jo at antallet passerende tog vil endre seg i forbindelse med Ringeriksbanen. Vi har bedt om bedre svar fra Bane NOR. Før jeg lander mitt standpunkt, skal jeg ha all informasjon som er tilgjengelig, sier hun.

   

  Også i Nedre Eiker er ordføreren tilbakeholden med et klart standpunkt:

  – Vi har etterlyst en bedre utredning fra Bane NOR med tanke på strekningen Mjøndalen-Hokksund. Før vi har fått det, er det ikke naturlig å uttale seg, sier Bent Inge Bye.

  Det skinner imidlertid gjennom at også denne ordføreren synes saken er krevende.

  – Her er det så mange kryssende interesser som står mot hverandre at det er litt av en nøtt. Uansett hva du gjør vil du få store utfordringer. Det er en meget vanskelig sak, sier han og trekker pusten.

  – Det er en hodepine, rett og slett.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags