«Det er noens private hjem Øvre Eiker kommune nå vurdererer å konkurranseutsette»

SKRIBENTEN: Gry Elisabeth Juvelid, fylkesleder i FO Buskerud

SKRIBENTEN: Gry Elisabeth Juvelid, fylkesleder i FO Buskerud

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerKommunestyret i Øvre Eiker vedtok 14. desember 2016 å utrede konkurranseutsetting av flere tjenester i kommunen, renhold, IKT og deler av bofellesskapene innenfor tjenester for funksjonshemmede.

Fellesorganisasjonen (FO) Buskerud organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, der iblant ansatte som arbeider i utviklingshemmedes boliger.

Vi reagerer spesielt på at det skal utredes konkurranseutsetting av «hele eller deler av bofellesskapene til funksjonshemmede.»

FO mener at helse og sosialtjenester skiller seg avgjørende fra andre tjenester, og at slike tjenester bør utføres i kommunens egen regi.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Subsidiært bør det underlegges et alternativ anskaffelsesregelverk som i større grad vurderer, kvalitet, kontinuitet, helhet, tilgjengelighet og brukerens særegne behov. Men slik er det dessverre ikke ennå.

Hva er et bofellesskap for utviklingshemmede?

Det er først og fremst et eget hjem der mennesker bor og mottar nødvendige tjenester og praktisk bistand. Hjelpen skal være individuelt tilrettelagt og faglig forsvarlig. Det er og blir kommunens ansvar.

Menneskene som bor i denne type bolig har som regel et stort behov for stabilt personale, trygghet, forutsigbarhet og en nær og god relasjon til sine tjenesteytere.

Vi forutsetter at kommunen har jobbet med dette og at dette er på plass. Det er dermed ikke nødvendig å sette tjenesten ut på anbud for å oppnå dette.

FO er prinsipielt imot at velferdstjenester privatiseres. Vi mener det er en ufornuftig bruk av skattepengene når private eiere kan hente ut store gevinster fra disse.

Hvordan kan så kommersielle gjøre oppgaven billigere enn kommunen?

Kort fortalt: dårligere lønns og arbeidsforhold, ikke minst dårlige betingelser med hensyn til pensjon. Det bør ingen kommune se seg tjent med.

Anbudsutsetting betyr ofte stor grad av utrygghet og ustabilitet. Vil de samme ansatte fortsette i jobbene sine? Vil samme firma vinne anbudet neste gang det utlyses?

Utviklingshemmede er blant dem som i størst grad trenger stabilitet og trygghet i sine liv. Det er noens private hjem Øvre Eiker kommune nå vurderer konkurranseutsette.

FO ber politikerne i Øvre Eiker om å ta dette med i sin vurdering. Sett individet i fokus, både tjenestemottaker og tjenesteyter.

Behold boligene i kommunal regi!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags