Vi registrerer at stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen oppfordrer til en høring rundt prosessen i forkant av kommunesammenslåingen mellom Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. I Eikerbladet 7. juni er han sitert på følgende:

– Dere må skape et sabla trøkk lokalt, et så stort trøkk at Stortinget må lytte og snu. Før det må dere få gjennomført en høring for å avdekke det som egentlig har skjedd.

Lundteigens parti var selv med på å vedta denne sammenslåingen i Stortinget. Han har tydeligvis ombestemt seg etterpå, i så stor grad at han deltar på stiftelsesmøtet til en forening som har som hovedmål å oppløse sammenslåingen de stemte for.

Vi har sett videoen fra dette møtet, og i den forbindelse har vi noen spørsmål til Lundteigen:

1) Hva er grunnlaget for at Lundteigen mener det bør arrangeres en høring? Sitter han på opplysninger som vi i Nedre Eiker Arbeiderlag eller flertallet i kommunestyret ikke kjenner til?

2) Hvem mener Lundteigen skal stå for denne høringen? Stortinget? Kommunestyret? Kontrollutvalget?

3) Er Lundteigen klar over at spørsmålet om en høring allerede har vært til behandling i kontrollutvalget i Nedre Eiker kommune? I så fall, mener Lundteigen at kommunestyret skal sette sitt eget kontrollutvalgs vurderinger til side?

4) Lundteigen snakker gjentatte ganger om tvangssammenslåtte kommuner hvor sammenslåingene har blitt omgjort. Kan Lundteigen forklare hva som kjennetegner en tvangssammenslått kommune, og hvorfor han bruker dette begrepet i forbindelse med Nedre Eiker?

5) Lundteigen oppfordrer folk i Nedre Eiker til å skape et trøkk som gjør at «de som i dag er for en sammenslåing skjønner at hvis de står på standpunktet sitt, vil det gå dem gæli» (direkte sitat fra video).

Er det Lundteigens holdning at lokalpolitikere skal skremmes fra å stå for det de tror er best for innbyggerne?

6) Lundteigen etterlyser en sterkere politisk ledelse i kommunestyret i Nedre Eiker, for om vi hadde hatt det, ville sammenslåingen ikke ha skjedd. Mener Lundteigen at kjennetegnet på en sterk politisk ledelse er at den deler hans synspunkter?

Det er beundringsverdig at en stortingsmann har så mye overskudd at han engasjerer seg så kraftig i lokale spørsmål.

Vi mener likevel at vi mangler svar på det mest grunnleggende spørsmålet av alle: hvordan han har tenkt at denne sammenslåingen skal snus. Det er ikke flertall i kommunestyret. Det er heller ikke flertall på Stortinget. Og om fremgangsmåten for å skulle snu flertallet i kommunestyret er basert på å få det til å være ubehagelig å stå for det man stemte, er vi redd det ikke vil lykkes.

Vi har nemlig tøffe kvinner og menn i kommunestyret i Nedre Eiker også.

Det er verdt å merke seg Lundteigens siste oppfordring i sin tale: nemlig å la lokalpartiene merke det ved neste valg. Da er det greit å huske hvem Per Olaf Lundteigen egentlig representerer, og reflektere over hva målet hans egentlig er.

Det kan jo hende det er like mye å skaffe stemmer til eget parti som å støtte innbyggere i Nedre Eiker i en kamp som er over.

LES OGSÅ: Nordanger er ny Sp-ordførerkandidat etter kampvotering