Kirken på feil vei

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det hevdes fra kirken at den vil være «en kirke for folket». Det betyr ikke at kirken skal velsigne det som klart bryter med Guds ord. Kirken er ikke først og fremst «folkets kirke», den er Guds kirke og dermed forpliktet på Guds ord og troskap til den Gud den bekjenner. Den kirke som ikke er tro mot Skriften er ikke lenger Guds kirke.

Derfor må det ikke forundre noen at det blir reaksjoner etter vielsen av et homofilt par i Bragernes kirke, en vielse foretatt av prost Kjell Ivar Berger.

LES SAKEN HER: Da han fikk ham - og kirken sa ja

Det striden dreier seg om er synet på ekteskapet, hva det er og for hvem det er.

Derfor er det nødvendig å understreke hva Bibelen sier:

1.  Ekteskapet er en guddommelig ordning, innstiftet av en god Gud. Bibelen er helt klar på at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne og i relasjonen mor-far-barn gi trygge rammer om det ekteskapelige samliv. Dette har vært den samlede kristenhets syn i 2000 år, og deles fortsatt av hovedtyngden av verdens kirkesamfunn.

2. Det seksuelle samliv skal leves innenfor ekteskapets trygge rammer. Annen seksuell atferd er brudd på Guds lov, og derved synd, også homofilt samliv. Vi må også minne om at Bibelen fordømmer all synd som begås av de heterofile på det seksuelle området.

Her er noen kommentarer til de som har ytret seg i handling og ord:

Til prost Kjell Ivar Berger: som den kloke mann du er må du verken forundres eller forarges over reaksjonene som er kommet etter at du viet et homofilt par i Bragernes kirke. Som øverste leder i Drammen prosti har du et helt spesielt ansvar. Du legger premissene for de andre av kirkens tjenere ved dine ord og handlinger.

Mener du at du at du var tro mot ditt ordinasjonsløfte, hvor det loves troskap til å forkynne Guds ord klart og rent, også i spørsmålet om ekteskapet? Mener du at Skriftens ord om ekteskapet er gått ut på dato?

Til Reidar Holtet: takk for ditt klare innlegg i denne saken. Du skal vite at du står ikke alene i striden, det er mange som deler ditt syn. Jeg håper flere vil komme på banen.

Til Emil Onshuus jr.: Jeg skal spare meg for å føre samme språk som deg når du angriper Holtet, og kaller hans ord og meninger for tragikomiske fordi han har et annet syn på saken enn deg, det er langt fra dannet manns tale. Du sier videre «at heldigvis har Den norske kirke utviklet seg».

Ja, det er sant, men dessverre har kirken utviklet seg i feil retning.

Du hevder at Holtet befinner seg langt tilbake i tid, ja, helt tilbake til begynnelsen, der det står at «Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne skapte han dem».

Eller kanskje du ikke tror på det?

Til Thomas Emil Klingen: ja, det er rett at Kirkemøtet 2016 tillot den nye vigselsliturgien og lot likekjønnede par få gifte seg i kirken, men det blir ikke mer riktig av den grunn.

Ingen verdslige myndigheter eller noen kirkemøter har rett til å forandre Guds ord for å tilfredsstille noe flertall.

Så til deg, Kjell Buene, som stiller spørsmålet: Hvem kan kalle seg en kristen?

Du begynner med å gi Moses og Paulus rett i at de begge hevder at homofili er synd, fordi de ikke visste så mye som vi vet i dag. Da kan vi vel ikke tro på noen av de andre bibelske forfattere heller?

Du hevder ganske frimodig at ingen som kaller seg en personlig kristen tror på skapelsesberetningen, syndfloden eller Metusalahs høye alder. Hvordan vet du det?

I alle fall snakket Jesus om det og trodde på det, men det betyr kanskje ikke så mye?

Til slutt bekjenner du at du ikke tror på jomfrufødselen eller Jesu oppstandelse, og ei heller himmelfarten. Etter det jeg forstår kan man ikke kalle seg en kristen når man fornekter disse bærebjelker i Evangeliet. Hva skal du ellers tro på for å kalle deg en kristen?

Du må heller ikke forundre deg at noen våger å kalle nevnte vielse for et frafall fra Bibelens lære om ekteskapet.

LES OGSÅ: «Prost Kjell Ivar Bergers velsignelse av Mats og Andrés kyss er viktig. Det er en velsignelse som faktisk kan redde liv.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags