Religionsfaget i skolen skal skape refleksjon og toleranse

HVA ER DET Å VÆRE KRISTEN? «Jeg tror svært mange unge mennesker i dag ikke har oversikt eller vet betydningen av det å være en kristen», skriver lærer Lasse Haugen.

HVA ER DET Å VÆRE KRISTEN? «Jeg tror svært mange unge mennesker i dag ikke har oversikt eller vet betydningen av det å være en kristen», skriver lærer Lasse Haugen. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEn gang i tiden hadde jeg et fag i skolen som het Kristendomskunnskap. Dette var på 80- tallet og det hendte at vi sang for maten, pugget salmevers og trosbekjennelser. Kunnskapen om andre religioner og livssyn var muligens noe snevert og samfunnet for øvrig var noe uutviklet sammenlignet med dagens samfunn. Etter hvert ble fagets navn endret og kristendommens vektlegging noe forminsket.

Under min egen lærerutdanning studerte jeg faget RLE, mens jeg i skrivende stund underviser i KRLE.

Erfaringen er altså at det har vært en utvikling med tanke på dette faget, og jeg anser det svært viktig at faget har et sterkt innslag av orientering om de forskjellige religionene samt livssyn og etikk/moral for øvrig.

Lærerstudent Kristin Gjerde maler derfor etter mitt syn et noe unyansert bilde av «Kristendommens rolle i skolen».

LES KRISTIN GJERDES INNLEGG HER: Kristendommens rolle i skolen

Hun henviser til at vi har en kristen tradisjon her til lands og at dette er religionen som flest praktiserer. Jeg lurer imidlertid på hvilken måte mennesker i Norge praktiserer kristendommen? Er det de «tallrike» besøkene i kirken? Er det ved overholdelse av sakramentene eller ritene? Hvor mange er det som tar nattverd eller som aktivt holder søndagene i hevd? Er dagens kirkekonfirmanter bevisste at handlingen de utfører er en bekreftelse på dåpen? Eller har dette blitt en religiøs tradisjonshandling uten egentlig kristent innhold? Feires påsken som den hellige tiden den er ment å være? Vet folk i dag forskjellen på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskedag? Har unge mennesker i dag oversikt over pinsens betydning, eller hva som ligger i Kristi himmelfartsdag? Hva vil det si å være en kristen?

Viser ditt parti, Kristin, god ivaretakelse av den «kristne kulturarven» idet dere sabler ned mennesker med en annen tro eller opphav?

Noen av Fremskrittspartiets frontfigurer har ved en rekke anledninger skilt mennesker fra hverandre. De har satt en merkelapp på menneskeverdet og forsøkt å fortelle det norske folket hvem man skal samle på.

Gjorde Jesus det? Skilte han mennesker fra hverandre? Hvordan behandlet han de som var annerledes? På hvilken måte tok han et oppgjør mot mye av datidens intoleranse og ekskludering?

Har Fremskrittspartiet trykket den kristne kulturarven til sitt bryst og sørget for toleranse og inkludering i sin fremtoning? Du sier videre i innlegget ditt at kristendommen er den religionen som er mest forfulgt i verden.

Hva er kilden til dette? Finnes det kilder på dette, eller er det nok en populistisk sannhet?

Jeg tror svært mange unge mennesker i dag ikke har oversikt eller vet betydningen av det å være en kristen. Den arven du referer til handler om historie. En historie som selvsagt skal behandles med respekt og plasseres både i religions-, norsk- og historiefaget. Dagens ungdom har behov for et fag som øver opp refleksjonsevnen.

Ved å orientere om og undervise i kjernepunktene til de ulike religionene og livssyn for øvrig, settes barn og ungdom i stand til å ta egne valg, samt gjøre seg opp sunne tanker om religionenes plass i samfunnet.

Det er på skolen man skal lære at kilder må sjekkes før standpunkt tas. Et eksempel på det motsatte er når en av Gjerdes partifeller tidlig uttaler at muslimene har skylden for terroren i Stockholm før politiet i det hele tatt har kartlagt situasjonen. Et annet eksempel er når andre av Frps løse kanoner blir forbilder for blant annet organisasjoner som Stopp Islamisering av Norge.

Dette nettstedet bygger ikke akkurat landet og ivaretar på ingen måter den norske kulturarven. Elever som dannes av et ansvarlig religionsfag kan imidlertid bli satt i stand til å tenke reflektert før en mening dannes.

I dag lever vi i et moderne samfunn. Norge er trygt, demokratiet lever, mye takket være reformasjonen og dens mekanismer, men også på grunn av fritenkerne og humanistene. Selv om kristendommens arv, herunder protestantismens doktriner og liturgi, har hjulpet i skapelsen av skoleverk og andre statsinstitusjoner, så har dannelsen av samfunnet også blitt preget av selvtenkende individer uten nødvendigvis en gudetro i en eller annen retning.

Dagens ungdom bør lære at religionene har mye til felles og det er en kjensgjerning at blant annet jødedom, kristendom og Islam har felles opphav. Jesus er eksempelvis nevnt som kanskje den største profeten etter Mohammed i Islam.

Religionsfaget bør, i tillegg til opplysning og undervisning om de ulike religionenes betydning, legge vekt på å utvikle toleranse. Dette kan gjøres uten å gi kristendommen forrang. Refleksjonskompetanse er viktig i denne sammenhengen, og jeg håper at refleksjon og toleransebegrepet blir momenter i utarbeidelsen av et ev. «nytt» religionsfag.

Jeg er helt enig med Asgeir Osnes i Venstre når det kommer til tesen om at religionsutøvelse er en privatsak, og jeg ser overhodet ikke motsetning mellom det å ta bort vektleggingen av kristendommen og tap av norsk kulturarv.

LES INNLEGGET TIL ASGEIR OSNES HER: Religion og religionsutøvelse er en privatsak

Det å legge til rette for at det blir en jevnere vektlegging av religion trenger ikke å gå på bekostning av det å lage påskeegg, julepynt eller å gå rundt juletreet. Den norske, kristne kulturarven ivaretas i mange fag, samt i den private sfæren for øvrig.

Verden har gått fremover!

Fremskrittspartiet kan muligens profittere på å se litt på Buddhas lære, Jesu taler og Gandhi sine tanker. Det gjør hvert fall mange elever i den norske skolen og de får ved det sett en verden som ikke er svart- hvit, eller enten- eller!

De lærer å tenke konstruktivt- kritisk og se virkeligheten i sammenheng med teknologisk, vitenskapelig, åndelig og intellektuell utvikling.

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Glassbord falt fra 5. etasje i rådhuset – kommunen etterlyser bileier

* Onsdag forsvinner FM – slik er DAB-dekningen hos deg

* Petter (78) regnet seg til at jordas temperatur snur – det ble det thriller av

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags