I 2018 markerer vi to viktige jubileer i Drammen. Ypsilon og de syngende metallkulene ble innviet i januar 2008. På selveste frigjøringsdagen, 8. mai samme år, ble Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) stiftet.

Disse begivenhetene henger sammen i en visjon for den byen vi er så stolte av.

Elva og fjorden skapte grunnlaget for byen. Handel og industri kunne bare utvikle seg fordi trafikken kunne gå (ned)over elva og ut fjorden. Kommunikasjon, samhandling og utveksling av materielle og immaterielle verdier, er det stoffet byen er skapt av og skal leve av de neste 200 årene.

Broene over elva med Ypsilon og Øvre Sund styrker kommunikasjonen og utviklingen.

Ypsilon løfter også en sterk visjon for byen. Ypsilon bærer menneskene over elva, og skaper samtidig en harmonibro med musikk fra to sølvblanke kuler. Det er menneskestemmer som skaper harmoniene og musikken skapes i takt med svingningene i Ypsilon.

Dette er DOTL:

 • Drammen og omegn tros og livssynsforum ble stiftet 8. mai 2008 på Papirbredden.
   
 • Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har som formål:
  • å bidra til et samfunn hvor alle kan leve sammen i fred, med forståelse og respekt for hverandre.
  • å bidra til bedre kjennskap og kontakt mellom de ulike tros- og livssynssamfunn i Drammen og omegn.
  • å aktivt forebygge og dempe mulige konflikter og bidra til et åpent og godt felleskap basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.
 • Forumet består nå av 24 medlemmer som representerer en stor bredde av tros- og livssynsgrupper i Drammen og omegn.
   
 • DOTL er medarrangør av Gjestebud og Drammen Sacred Music Festival.
   
 • 10-årsjubileet markeres ved et opptog fra Bragernes torg til Ypsilon fra kl. 18.00 tirsdag 8. mai.
   
 • I forbindelse med jubileumsåret kommer DT til å publisere en serie kronikker der deltakerne i DOTL deler sine tanker med Drammens Tidendes lesere.

 

Harmoni og disharmoni oppstår der mennesker møtes. Brytning av meninger skaper dynamikk som fører til nye tanker, muligheter og utfordringer.

«Like barn leker best», sier ordtaket. Erfaringen viser at «ulike barn» må «leke» for at ting skal utvikles. Om det var sant for 200 år siden er det enda mer tydelig i dag. Innovasjon, kreativitet og entreprenørskap trives best der mangfold dyrkes.

Drammen og omegn tros- og livssynsforening samler folk fra menigheter og foreninger som har svært ulik profil, kulturbakgrunn og trosoppfatninger.

Det som samler oss, er ønsket om å skape en trygg og god framtid for våre barn og barnebarn. Vi er glade for å leve i et samfunn som bygger på lov og rett, respekt for mennesket og forutsetningen om at alle bidrar til fellesskapet.

Vi som er ledere i byens tros- og livssynssamfunn, har et medansvar for å skape det gode samfunnet der alle har plass og kan skape seg et liv.

Vår primære oppgave er arbeidet for egen «flokk». Flokken kan være menigheten, kulturforeningen, klubben eller andre sammenslutninger. De fleste av oss gjør disse oppgavene i tillegg til vanlig arbeid og har begrensede ressurser. Men vi forstår nødvendigheten av også å arbeide sammen på tvers av våre egne grupper. Vi kan bare klare å finne den beste veien videre ved å møtes og snakke sammen og jobbe sammen om felles oppgaver. Derfor stiftet vi Drammen og omegn tros- og livssynsforum for 10 år siden.

Byen er kjent for elva med de vakre broene. «Så fint dere har fått det i Drammen», sier folk! De har rett! Men når vi ser nærmere etter, er det likevel tydelig at vi har mange utfordringer.

Ikke minst gjelder det de usynlige broene mellom menneskene i byen. «Like barn leker best», sier altså ordtaket. Vi erfarer også at det er enklest å være sammen med dem som tenker og lever mest mulig likt oss selv. Det er naturlig. Men det er ikke bra hvis vi kommer på avstand fra hverandre. Da er det fort gjort å tenke at «de andre» er rare, dumme – og kanskje til og med farlige! Vi kan komme til å snakke usant om hverandre fordi vi ikke tenker etter. Vi fristes til å tenke svart-hvitt og tro på de kjappe, enkle svarene.  Dessverre fører dette til avstand, frykt og dermed et svakere samfunn.

Derfor må vi tenke etter og bruke hode og hjerte slik at vi ser hverandre, snakker med hverandre og skaper en framtid sammen.

Vi er mange i «frivilligheten» som ønsker å bygge det gode samfunnet i Drammen. Alle byens korps og kor gjør en kjempeinnsats for glede og fellesskap. Idrettsklubbene skaper stolthet og identitet. Losjer og klubber, menigheter og foreninger har utallige aktiviteter til beste for sine medlemmer og andre deltakere. På denne måten er vi med på å bygge og vedlikeholde de viktigste broene i Drammen, nemlig kontakten mellom menneskene. Disse «broene» kan bære vennskap, trygghet, glede og skaper tilhørighet til byen og landet.

Ypsilon er et symbol for alle oss som lever i brobyggerbyen.

Ypsilon ble innviet for 10 år siden! Derfor inviterer vi alle til å feire samhold og fellesskap på frigjøringsdagen 8. mai nettopp på Ypsilon. Vi feirer at vi får leve i et fritt og godt land og at vi får være med på å forme en felles framtid her vi bor.

Med dette inviterer vi til å feire friheten, Ypsilon og DOTL på en gang.

LES OGSÅ: Brubyen Drammen