Er vi blitt hørt?

FRA FAGVERKSTEDET OM BUSKERUDBYPAKKA: «Det er en helt annen samhandling nå der alle får anledning til å mene noe. Alle interesser må få sagt sitt, slik at vi får en god pakke totalt», sa Gro Nyhus den gang. På fagverkstedet satt hun i gruppe med Jomar Lygre Langeland (Buskerudby-sekretariatet), Ole Magnus Haug (Statens vegvesen), Frode Graff (Drammen kommune), Ivar Andersen (innbyggerinitiativet) og Vidar Lieberg (Gulskogen vel).

FRA FAGVERKSTEDET OM BUSKERUDBYPAKKA: «Det er en helt annen samhandling nå der alle får anledning til å mene noe. Alle interesser må få sagt sitt, slik at vi får en god pakke totalt», sa Gro Nyhus den gang. På fagverkstedet satt hun i gruppe med Jomar Lygre Langeland (Buskerudby-sekretariatet), Ole Magnus Haug (Statens vegvesen), Frode Graff (Drammen kommune), Ivar Andersen (innbyggerinitiativet) og Vidar Lieberg (Gulskogen vel). Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Når forrige utgave av Buskerudbypakke 2 (BBP2) ble skrinlagt etter massivt press, ikke minst fra facebookgruppa «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» ledet av Gro Nyhus, erklærte ordføreren med stor tyngde at nå skulle alt revurderes og alle innspill fra innbyggerne ville bli hørt.

Gjennom forslagene i «Innbyggerinitiativet» tok ovennevnte facebookgruppe utfordringen fra ordføreren på alvor.

Vi har lagt ned et stort arbeid og utarbeidet, presentert, forklart og forsvart forslagene våre overfor buskerudbysekretariatet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de av byens politikere som har giddet høre på oss. Vi har fremmet veiforslag, forslag til kollektivknutepunkt og togpendlerstasjon med sikte på å få trafikk ut av sentrum og bedre forholdene både for bil-, sykkel- og kollektivtrafikk. Resultatet er at ingenting av våre mange og omfattende forslag nå tas med i de høringsalternativene som foreslås lagt ut for videre behandling. Ingenting i forslagene er funnet brukbart av Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Og da er selvfølgelig siste ord for våre forslag sagt? Vi er blitt hørt og ordføreren har sitt på det tørre til å få gjennomført en variant av samme pakke som sist?

Noen av oss blir av erfaring ikke veldig overrasket over at statsetater forkaster forslag som de selv ikke er opphav til. Det som bekymrer er at bestemmende politikere fortsatt ensidig synes å lytte til fagetatenes vurderinger og råd uten selv å anstrenge seg for å sette seg inn i innbyggernes forslag. 

En av de «faglige» påstander i BBP2 er at det omtrent ikke finnes noen gjennomgangstrafikk i Drammen og følgelig er ikke gjennomgangstrafikk noe problem som blir vektlagt enn si forsøkt løst.

Definisjonen på gjennomgangstrafikk i BBP2 er: «Trafikk som har utgangspunkt og reisemål utenfor byområdet Lier-Hokksund». Dette er altså en definisjon som ordføreren, rådmannen, byutviklingssjefen og politikerne i Drammen ukritisk kjøper og som legges til grunn for å løse trafikkproblemene i Drammen sentrum? Uansett hvor mye vi og andre har påtalt hvor håpløs denne definisjonen av gjennomgangstrafikk er for å løse noe som helst av trafikkproblemene i Drammen, så legges den fortsatt til grunn i BBP2.

Noen som hører på oss?

Forslag til å avlaste trafikkproblemene i Drammen sentrum ved å tilrettelegge for biltrafikk utenom sentrum er ikke-eksisterende i BBP2. Hovedhensikten er å legge begrensninger på biltrafikk – ikke å bedre framkommelighet for byens befolkning som måtte ha behov for bil. Samtidig får bilistene lov til å betale for hele gildet til kollektivtiltak, sykkel- og gangveier. Blir vi hørt?

Fasit i BBP2 er også at byen skal fortettes. Boligveksten skal legges mest mulig sentrumsnært med blokker og høyhusbebyggelse.

All bil- og busstrafikk skal presses inn til og gjennom Drammen sentrum. Småbarnsfamilier som ønsker en egen gressflekk får trange kår i denne byen.

Det viktigste for byråkrater og politikere nå er å få vedtatt en bomring.

Når den og dermed finansiering er på plass, åpnes det for mulighet til omprioritering av tiltakene i pakka. Vi tror ikke det er vanskelig å tippe at prosjekter som ikke passer inn i fortettingskonseptet – for eksempel ny svelvikvei – da uansett ligger tynt an. 

Nei, ordfører. Vi føler ikke at vi er blitt hørt!

LES OGSÅ: Gidder ikke å bruke ettermiddagene på flere infomøter

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags