Utbygging på Marienlyst kjøper nødvendig tid for Åskollen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet er med skrekk og gru man kaster seg inn i denne debatten, for sånn som saken fortoner seg nå så vokser det fram to fronter, de som vil ha utbygging og de som ikke vil ha utbygging, men heller skole på Åskollen.

Det mest alvorlige i denne saken er at vi har politikere som ved å stemme mot utbygging på Marienlyst nører opp under en strid mellom dem og oss.

Ja til skole på Åskollen – topp! Men det kan ikke fjerne det faktum at Marienlyst MÅ bygges ut nå. Jeg forlanger at de folkevalgte gjør jobben de er satt til, blant annet sørge for at våre barn i vekstkommunen Drammen får et optimalt læringsmiljø. Det har elevene ved Marienlyst Skole ikke i dag, men det kan løses raskt og innen skolestart 2020.

Vi vet med sikkerhet at en skole på Åskollen ikke kan stå ferdig innen samme tidshorisont, men mest sannsynlig først om fire – fem år.

1. tertialrapport fra Drammen Eiendom slår tydelig fast at ny skole på Åskollen tidligst vil stå ferdig i slutten av 2022. Altså i realiteten til skolestart 2023, noe annet er fullstendig urealistisk.

Femte punkt i vedtaket fra bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning sier at plassmangelen ved Marienlyst skole kan avhjelpes ved å bruke midlertidige løsninger fram til den nye skolen åpnes på Åskollen. Løsningene skal bestå i å bruke brakker, bruke ledig kapasitet ved andre skoler og å eventuelt leie egnede lokaler.

Mer fakta på bordet. Monika Pedersen i Drammen Eiendom uttaler at grunnforholdene ved Marienlyst gjør modulbygg der dyrere enn tilsvarende kommunen har ved andre skoler i Drammen.

Skal man virkelig bruke skattepengene på midlertidige bygg i fire–fem år? Fullstendig meningsløst! Og hvor er disse egnede lokalene man sikter til? Siste utvei er å busse elever til skole med ledig kapasitet. Hvem skal busses og hvorfor er ikke dette spesifisert i punkt fem til bystyrekomiteen?

Jeg spoler sju år tilbake i tid. Da valgte politikerne å hoppe bukk over en annen kapasitets-kabal ved Drammensskolen.

Argumentasjonen var å flytte skolegrensene mellom Danvik, Brandengen og Fjell slik at man avlastet og ikke fikk overfylte barneskoler. Til stor protest fra nærmiljøene, stakk politikerne hodet langt ned i sanden og ville ikke lytte eller se hva prognosene om fremtidig elevtall ville bli etter få år. Det ble da fremmet forslag om å starte prosessen med å bygge/utvide–ingenting skjedde og brakkene kom opp på Brandengen!

Hvis valget er å flytte elever til annen skole med kapasitet i de årene man bygger på Åskollen, hvem skal busses i de neste fem årene? Er det elevene fra Åskollen? Eller er det igjen flytting av skolegrenser i Danvik/Brandengen området?

Det er bra Drammen kommune har gått bort fra begrepet–Norges beste skole, for noe annet ville jo være å holde innbyggere og tilflyttere for narr.

Når stoltheten Marienlyst Skole sto ferdig i 2010 var det klart at kapasiteten ville bli sprengt, akkurat som med flytting av barneskolegrensene. Politikerne har ikke lenger råd til å gjennomføre «halvferdige» prosjekt, og de som ble nedstemt i å bygge større ved Marienlyst den gangen kan nå ta ansvar, bøte på feilen som er gjort og for en gangs skyld bidra til å fullføre et skoleprosjekt.

Nå må politikerne slutte å sove i timen og forstå at en utbygging på Marienlyst er tvingende nødvendig, både for nåværende situasjon og fremtidig tilvekst i Drammen.

Et skikkelig læringsmiljø for vår ungdom på Marienlyst Skole vil gi nødvendig tid for bygging av en kvalitetsskole på Åskollen. Se fremover, og slutt å slå mynt om barnas skolegang–det er ødeleggende!

Kanskje kan Drammen igjen skilte med å være Norges beste skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags