Birger Paulsen, som tidligere har stilt til valg for Flesberg Høyre, bruker i Drammens Tidende 14. september spalteplass på å raljere over Senterpartiets kamp for desentralisering og folkestyre.

LES INNLEGGET HER: Senterpartiet er gått ut på dato

Senterpartiet går for forandring for å beholde desentralisert makt.

Endring skal baseres på kunnskap. Det kan vi ikke se at regjeringens kommune- og regionreform og politireformen bygger på. Dette er Høyre-ideologi; Sentralisering av makt.

Det er helt riktig at Senterpartiet er en varm tilhenger av sterke kommuner. Dette har vært en viktig bidragsyter til at vi har levende lokalsamfunn over hele Buskerud.

Å være egen kommune innebærer å ha hånda på rattet over egen utvikling. Kommunene har ansvaret for å yte de brede velferdstjenestene til sine innbyggere. En viktig forutsetning for nære og gode tjenester innenfor skole og helse- og omsorgssektoren, er at de forvaltes av lokale folkevalgte med lokalt engasjement og lokalkunnskap. Og det er faktisk godt dokumentert at folk i små og mellomstore kommuner er mer fornøyde med velferdstjenestene enn i de store.

Det er behov for endring i politiet. Gjørv-kommisjonens hovedkonklusjoner etter 22. juli var at politiet trengte endring innenfor kultur, holdninger og ledelse, ikke struktur. Det vi ser nå er at distriktene tømmes for politifolk.

Tryggheten til vanlige folk frarøves, og det forebyggende arbeidet faller bort. Senterpartiet vil ha stedbundet politi med lensmann i hver kommune, som kjenner bygda, og som bygda kjenner og har tillit til.

Mesteparten av verdiskapningen i Norge skapes i distriktene.

Det her vi finner de fornybare naturressursene; skog, jord og vann. For at disse skal forvaltes og tas i bruk, må det bo folk der som kan gjøre det.

Da trenger vi en politikk som fordeler ressurser og goder jevnt mellom by og land.

At Paulsen ønsker at Flesberg skal forvitre og bli en liten bortgjemt utkant av Kongsberg får være hans sak. Senterpartiet har fått et sterkt mandat til å videreutvikle Flesberg som egen kommune. Alle som er enige i dette trengs for å gjøre Senterpartiet sterkere i striden mot de holdninger og standpunkter som Birger Paulsen representerer.

Stortingsvalget viste at folk i hele Buskerud ønsker mer senterpartipolitikk, ikke mindre.

LES OGSÅ: Jernbanedirektør skal få den nye storkommunen på skinner