Buskerud Senterparti takker for tilliten ved stortingsvalget.

16 446 statsborgere bosatt i Buskerud brukte Senterpartiets liste 11. september.

Dette var 10,8 prosent av de avgitte stemmene.

Senterpartiet hadde størst framgang i alle kommuner i Buskerud, unntatt Drammen hvor SV slo oss med 0,1 prosent.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Vi som sto på lista opplevde et fantastisk engasjement fra tillits- og folkevalgte i Senterpartiet. Folk som på hver sin måte medvirket til det gode valgresultatet. Ikke siden 1993 har vi opplevd like mye oppmuntrende ord fra folk flest som sa at «i år, må vi bruke Senterpartiets liste for å få en ny kurs av styringa av Norge».  Folk støttet oss i kampen mot sentraliseringa, tryggere arbeidsinntekt for folk flest, trygg mat, nærhet til offentlige tjenester som politi, sykehus, skattekontor, Nav. Valgresultatet og samtalene viser en sterk tillit til Senterpartiet.

Dette forplikter og krever stor innsats av oss som ombudspersoner i kommende stortingsperiode.

På tross av et svært godt valgresultat for Senterpartiet nådde vi ikke vårt mål om regjeringsskifte. Senterpartiet representerer det grønne alternativet i en rødgrønn allianse. Valgresultatet har gitt oss økt styrke og en sterk vitamininnsprøytning til å utvikle oss videre i pakt med tida. Som politiske ledere er det vår rolle å forme samfunnslivet ut fra våre verdier. I tillegg til de store internasjonale utfordringene for å sikre fred, også i Europa, blir det en prioritert oppgave for oss å fremme desentralisering. Videre vil Senterpartiet gjøre et krafttak for å sikre fast arbeidsinntekt framfor midlertidighet og arbeid i bemanningsselskap, noe som krever kontroll på arbeidsinnvandringen i EØS-området utenfor Norden.

På jordbruksområdet er det viktig å fremme en samfunnsvennlig jordbrukspolitikk som er noe langt mer samfunnsbyggende enn en jordbruksvennlig politikk.

Senterpartiets stortingsgruppe står altså overfor krevende utfordringer for å følge opp den tillit vi har fått ved valget. Buskerud Senterparti blir representert i arbeid- og sosialkomiteen i den kommende periode. Dette er en meget viktig komité, fordi den behandler store stridsspørsmål hvor det er stor uenighet om organiseringa av arbeidslivet for de mange praktiske yrker, som holder Norge i gang hver dag. Dette gjelder eksempelvis håndverkere, sjåfører, helsefagarbeidere og ansatte i varehandelen.  I tillegg har vi ansvar for pensjonistenes kår og alle de av oss som er avhengig av trygd fordi en ikke har helse til å jobbe.

Denne komiteen har ansvaret for de desidert største utgiftene på statsbudsjettet med nærmere 440 mrd. kroner – av totalt 1 300 mrd.

De mange som stemte Senterpartiet i Buskerud for første gang vil erfare et breiere, jordnært, grønt parti som skal engasjere seg i de viktigste og største utfordringene for Buskerudfolk. Dette krever stor innsats og vi trenger derfor flere av våre nye velgere med i partiets arbeid.

Hjertelig velkommen til dere som ønsker å bidra!

LES OGSÅ: Mister øyeoperasjoner til Oslo – raser mot Helse Sør-Øst