Fem moskeer har meldt seg ut av Islamsk Råd Norge og etablert en ny organisasjon. En organisasjon jeg håper skal lykkes som brubygger mellom ulike trossamfunn.

Organisasjonene det er snakk om er Det Islamske Felleskap Bosnia og Hercegovina, Det islamske forbundet (Rabita), Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre (ICC) og Centre Rahma. De har etablert den nye dialogorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk.

LES OGSÅ: Fjellsenterets eiere går ut mot kritiske kommentarer

Organisasjonen ble stiftet torsdag 26. oktober, med midlertidig styre og Senaid Kobilica som leder. Kobilica er også hovedimam i Det Islamske Felleskap Bosnia og Hercegovina, som med sine 9.400 hundre medlemmer er Norges største moské.

«Vi har forsøkt å få til en endring for å bevare det vi var med på å etablere i IRN, i en form vi helhjertet kan støtte. Dette har ikke ført fram og vi ser dessverre heller ingen utsikter til snarlig forbedring», het det i pressemeldingen fra moskeene.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) skal være en nasjonal faglig ressurs og arena for religionsmøte, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet. Organisasjonen skal være forankret i den islamske troen og fremme et pluralistisk samfunn og et fellesskap hvor muslimer og ikke-muslimer møter hverandre med åpenhet, likeverd og respekt, og hvor uenighetene diskuteres gjennom god dialog.

Jeg håper og har stor tro på at den nye organisasjonen skal lykkes med sin nye rolle som brubygger mellom ulike trossamfunn, som i dag møtes med frykt pga. manglende dialog og kunnskap om hverandre.

Islam har dessverre blitt demonisert etter de fryktelige terrorhandlingene som har rystet verden. Muslimer har blitt redde for å stå fram og forsvare sin tro, fanget i en storm som har ødelagt mye for dem også. Noen muslimer vil ikke uttale seg som muslimer fordi de er redde for å bli stemplet eller sett ned på.

Derfor håper jeg at den nye organisasjonen skal forandre fordommer mot muslimer og ikke minst bygge bruer mellom ulike trossamfunn, basert på verdier som kjærlighet, likeverd, gjensidighet, harmoni, konsensus og enighet. Disse verdiene kjennetegner en klassisk dialog, som er utgangspunktet i MDNs fremtidige jobb.

Ifølge den russiske filosofen og litteraturviteren Mikhail Bakthin, er dialogen respekt for den andres ord, vilje til å lytte og forståelse på den andres premisser. Det er å bruke den andres ord som tankeredskap, men samtidig beholde respekten for sitt eget ord. Bakthin mener at hensikten med dialogen ikke er å bli enig, men å artikulere forskjeller og vilje til å leve med motsetninger.

For et par år siden ble jeg vitne til en diskusjon mellom en mann og en eldre dame mens vi ventet på et legekontor.

Damen begynte å snakke om Jesus mens hun delte ut noen religiøse brosjyrer til oss. Mannen mente at damen tok feil, og at Jesus ikke er Guds sønn. Dette skapte en konflikt mellom dem og en irritasjon hos meg.

Jeg ble irritert på mannen og valgte å gi ham en lærepenge ved å roe den stakkars kvinnen ned med dialog, hvor jeg møtte henne med respekt og medmenneskelighet.

Hun spurte meg om å be sammen med henne, noe jeg med stor ære og glede aksepterte. Selv om vi ba på forskjellige måter var bønnen rettet mot samme Gud. En bønn om at religion skal samle oss heller enn å skille oss fra hverandre.

Vi kan nemlig bli enige selv om vi er uenige, men uten god dialog får vi aldri vite det.

Gud er bare én, men det er flere forskjellige veier til ham, mener jeg. Det trengs en dialog mellom religioner, mer enn noensinne, med fokus på likheter, ikke forskjeller.

Dialog som en snarvei til Gud eller en bedre fremtid for alle mennesker på jordkloden.

LES DE SISTE LØRDAGSSPALTISTENE HER: