Riksrevisjonen har i flere rapporter til Stortinget vurdert beredskapen under regjeringen Solberg. Resultatene er nedslående.

Den siste rapporten som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandlet, var om sikring av militære og sivile samfunnskritiske objekter, den såkalte «objektsikringssaken».

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Her var resultatet så nedslående at forsvars- og justis/beredskapsdepartementet nektet å offentliggjøre rapporten som Riksrevisjonen, ut fra sin lange erfaring med gradert materiale, ville offentliggjøre. Det førte til hemmelig høring, hemmelig innstilling og hemmelig stortingsmøte. Vi kan ikke huske når stortingsmøter har vært unntatt offentlighet.

Det er i denne situasjonen at Høyre bagatelliserer den norske beredskapssituasjonen.

Det er for øvrig helt i tråd med Høyre sin holdning ved stortingsbehandlingen. Siden det konkrete og viktige i denne saken er unntatt offentlighet, kan jeg ikke referere fra hva Høyre kontra Senterpartiet stemte i lukket møte.

Men Høyre sitt standpunkt er ikke betryggende.

Gjennom debatten om Forsvarets Landmaktstudie for fremtidens hær og heimevern (HV), samt stortingsvedtak om fremtidens HV, kommer imidlertid noen av realitetene fram. På tross av at Riksrevisjonen påpeker alvorlig svikt i objektsikring, både grunnsikring og bruk av sikringsstyrker fra politi og HV, går Høyre inn for færre soldater i HV. Høyre vil redusere dagens styrkemål i HV fra 45.000 soldater til 38.000 soldater. Det til tross for at det vil kreve flere soldater når også langt flere sivile objekter innen for eksempel energiforsyning og moderne kommunikasjon må sikres.

Senterpartiet tar derimot Riksrevisjonens hemmelige rapporter på alvor og øker antall HV-soldater til 50.000.

Over hele landet er det sivile samfunnskritiske bygg og installasjoner som må fungere ved krise/terror/krig. Her må det trenes og forebygges. Ethvert objekt trenger mange soldater for å kunne sikres over litt tid.

Regjeringens politikk på dette området er uforsvarlig.

LES OGSÅ: Yrkesfag-prat med Erna