Gå til sidens hovedinnhold

Vi ønsker ikke venstresidens overstyring av familien

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Familien er det viktigste sosiale fellesskapet. Staten skal støtte opp om familien, men ikke styre den.

SV og Ap mener at staten skal bestemme mye av det familiene skal ha mulighet til.

Høyre er opptatt av flest mulig skal kunne velge hvordan de vil leve livet sitt. Vi mener at det er viktig å sørge for en balanse mellom det sivile samfunnet og staten.

Det må være en grense for politikk.

Kontantstøtte gir valgfrihet

Alle barn er forskjellige. Derfor mener Høyre at familien skal kunne velge den omsorgsløsningen som passer best. Mange må velge mellom en god barnehageplass eller muligheten til å være hjemme litt til. Her gir kontantstøtten flere muligheten til selv å velge hva som passer best. Vi har derfor gjort denne ordningen mer fleksibel slik at den nå kan brukes i kombinasjon med en deltidsplass i barnehagen.

En god og trygg oppvekst betinger et godt nærmiljø, en god barnehage, en god skole og muligheten til å delta på fritidsaktiviteter.

Regjeringen har derfor, sammen med KrF, gjennom fem år med budsjettsamarbeid økt innsatsen på disse områdene. Vi har sammen vedtatt en ny og bedre rammeplan for barnehager, innført minstenorm for bemanning, fått på plass krav om spesialistlærere i skolen, innført en lærernorm, opprettet tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter og sørget for mer penger til lokale idrettslag og foreninger.

Foreldrenes økonomi må ikke være avgjørende

Barn i lavinntektsfamilier trenger en ekstra innsats fra oss politikere. Politikken skal være der for dem som trenger det mest, vi må fortsette å utjevne forskjellene.

Barnehage og skole er viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

Gratis kjernetid i barnehager og skolefritidsordning er innført, kommunene har fått ekstra tilskudd for å motvirke forskjeller, og 270 millioner kroner er satt av til dette bare i år. Mange kommuner har nå innført ordningen med gratis utlån av utstyr. Det gjør det enklere for barn å kunne delta i aktiviteter uten at foreldrenes økonomi skal være avgjørende.

Familien må kunne velge.

Det gjelder både dersom man vil at barna skal gå på en Montessori-skole, eller en menighetsbarnehage. Det skal også være mulig å ikke være med i organisert idrett dersom andre ting frister mer.

Det norske samfunnet er preget av tillit, åpenhet og små forskjeller med et solid sikkerhetsnett for dem som trenger det.

Men vi er ikke fornøyde før vi har sørget for at alle skal ha mulighet til å ha et godt liv.

Venstresidens ønsker om å løse alt med statlig overstyring er ikke veien å gå for å oppnå dette.

Les også

Solberg: Nordmenn må få flere barn

 

Kommentarer til denne saken