Et sterkt SV trengs i nye Drammen

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNye Drammen vil fra 1.1.2020 stå overfor flere utfordringer som vi også er vitne til på nasjonalt nivå. Det gjelder spesielt økt sosial ulikhet og miljøutfordringer.

Til kommunevalget i 2019 trenger vi et sterkt SV som i tett samarbeid med andre venstrepartier arbeider for en inkluderende og miljøvennlig storkommune som aktivt bekjemper økte sosiale ulikheter.  

Økt sosial ulikhet er gift for samfunnet. Det fører til dårligere helse, økt mistillit, mindre tilhørighet og økt kriminalitet.

Derfor er det viktig å bekjempe økt sosial ulikhet. Levekårsundersøkelser støtter vår påstand om at den sosiale ulikheten øker i vår region og at den økte ulikheten er et samfunnsproblem. For å sitere undersøkelsen fra 2017 i Nedre Eiker: «Tendensen her er lik resten av landet – vi går mot økte forskjeller. I et folkehelseperspektiv har kommunen en stor utfordring når det gjelder barnefattigdom» (s. 20). Dette vet vi også er tilfellet i Drammen.

For Drammen SV er det viktig å bruke sosial-, oppvekst-, helse- og boligpolitikk til å bekjempe økende sosial ulikhet. For noen dager sida deltok vi på et integreringsseminar i regi av Drammen Kirkeforum. Det kom mange innspill fra ulike organisasjoner og folk som hadde møtt opp. Disse tar vi med oss.

Vi er begeistret for forslag om familiefadder på skoler for nye familier, mer forpliktende dialogforum for tros- og livssynssamfunn, økt kombinasjon av arbeidspraksis og introduksjonsprogram, Globus-uke og generelt å tilrettelegge for flere gratis møteplasser for samarbeid og koordinering.

Oppvekstpolitikken må endres

Å vokse opp i fattigdom fører til utenforskap som kan vare hele livet. Barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt kan ikke vente på sosial utjevning.

For dem er barndommen nå, og det betyr at vi må ha politikk som kan endre situasjonen deres raskt. For å gjøre livet til familiene raskt litt bedre, kan vi øke barnetrygden for enslige forsørgere, øke de kommunale sosialhjelpssatsene for særlig utsatte familier, og gjøre endringer slik at barnetrygden ikke regnes som inntekt ved utmåling av sosialhjelp.

Barn tilbringer mye tid i barnehage og på skole – arenaer som er viktige å styrke dersom vi vil bekjempe økende sosial ulikhet. En god barndom i barnehagen forutsetter mange nok lekne og omsorgsfulle ansatte som utforsker verden i barnehøyde og alltid har plass til et barn på fanget. Den profesjonelle kjærligheten voksne utøver i barnehagen kan være avgjørende for et barns vei videre i livet. Barnehagehverdagen skal oppleves som meningsfull her og nå og ta barns spontanitet, lekenhet og utfoldelse på alvor.

Til det trenger vi ansatte som får handlingsrom til å ta gode pedagogiske valg. Høstens debatt om seksårsreformen har vist at det er nødvendig å ta barnet mer på alvor når det tar det store skrittet fra barnehage til skole.

Vi ønsker gode offentlige skoler der elevene lærer å samarbeide med andre og deltar aktivt i opplæringa. Det krever både gode skolebygg med moderne utstyr og tilstrekkelig antall godt utdanna voksenpersoner. Vi vil la lærerne være lærere og styrke skolen med sosialfaglige medarbeidere, helsesykepleiere og andre yrkesgrupper, som minoritetsrådgivere. Vi vil også styrke lærernes pedagogiske handlingsrom for å sikre at ikke kommunens ønske om gode testresultater er viktigere enn at skolen tar hensyn til hva som er best for den enkelte elev. Vi ønsker oss en skole der praktisk-estetiske fag får større plass, der skolene bruker nærmiljøet som en undervisningsarena og der elevenes erfaringer, nysgjerrighet og fantasi har betydning for det som foregår i klasserommet.

Det er viktig at alle elever får til noe og opplever at skolen er meningsfull for dem. En variert skoledag der elevers erfaringer blir sett på som en ressurs er avgjørende for å få til dette.

Vi må lære av Oslos byråd

Siste viktige sak vi vil nevne her er klimaendringene, som er vår tids største samfunnsutfordring. I tillegg til internasjonale og nasjonale tiltak, er det mye vi kan og bør gjøre lokalt i den nye kommunen.

For Drammen SV er det viktig å se til Oslo kommune som har blitt kåra til Europas miljøhovedstad. På bare tre år har et SV-AP-MDG-ledet byråd klart å prioritere miljøpolitikk så sterkt at det har gitt synlige resultater.

Flere grøntområder, aktiv bekjempelse av plast i fjorden, beskytte dyrka mark, arbeid med bilfritt sentrum og aktiv satsing på kollektivtrafikken slik at den blir billigere og bedre med flere avganger er noen av tiltakene som vi vil kjempe for i nye Drammen kommune.

Engasjer deg og send oss innspill

Avslutningsvis vil vi gjerne invitere deg til Papirhuset og Drammen SVs folkemøte torsdag 18. oktober kl. 19.00 med Audun Lysbakken. Tema er «en politikk for de mange, ikke for de få».

I tida framover skal vi i Drammen SV utvikle vårt arbeidsprogram for 2019–2023. Vi ønsker dine innspill.

Vi vil også oppmuntre til at frivillige organisasjoner og folkelige bevegelser gir oss beskjed om tiltak som kan gjøre kommunen til et bedre sted å bo ifra vugge til grav.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags