Uriktige beskyldninger i «patologisaken»

Av
DEL

MeningerDrammens Tidende har gjennom en serie med artikler i sommer gjort et viktig arbeid med å undersøke kodesaken ved avdeling for klinisk patologi i Drammen.

Brennpunkt-programmet, som NRK sendte i mai og nå igjen har sendt i reprise, kommer med påstander om at patologene har fått høyere lønn som følge av kodesaken, noe som ikke er riktig.

Styreleder Torbjørn Almlid i Vestre Viken Helseforetak har bekreftet opplysningene i Brennpunkt-programmet bl.a. Han kan ikke ha satt seg inn i lønnsopplysningene i sitt eget foretak.

Som Legeforeningens foretakstillitsvalgte i Vestre Viken må vi klart tilbakevise at legene ved avdeling for klinisk patologi har fått høyere lønn på grunn av kodesaken.

I forbindelse med legenes lønnsoppgjør har vi sammen med arbeidsgivers lønnsforhandlere gått gjennom legelønningene. Overlegene ved Patologen har mange faste overtidstimer i uken. De arbeider ca. 54 timer i uken. Dette skyldes at det er få patologer i Drammen og stor arbeidsmengde. Patologene har i tillegg til grunnlønnen personlige tillegg på lik linje med mange andre spesialister i Vestre Viken.

Den lønnen som patologene får har de ærlig fortjent.

I de offentlige helseforetakene utregnes lønnen av HR-avdelingen og utbetales av Sykehuspartner. Lønnsopplysninger er opplysninger som er offentlig tilgjengelige på forespørsel.

Det finnes ikke noe skjult dobbeltregnskap.

Legene ved avdeling for klinisk patologi har ikke hatt lønn knyttet til koder eller takster, kun vanlig timelønn.

Uriktige påstander som er fremsatt av Brennpunkt og bekreftet av styreleder har ført til en uholdbar belastning for patologene og arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Legene er kollektivt blitt mistenkeliggjort. De har følt seg krenket og kriminalisert og har opplevd manglende støtte fra styreleder. De har fått skylden for kodesaken selv om politiet har siktet Vestre Viken Helseforetak og ikke noen ansatte.

Avdelingen har mistet patologer i forbindelse med saken og arbeidsforholdene ved avdelingen er blitt vanskelige med enda større arbeidsbelastning på de gjenværende legene.

Patologene sier at arbeidssituasjonen er så belastende at de vurderer å slutte. Noen har nylig sluttet. Tilgangen på patologspesialister i Norge er dessverre så begrenset at man må søke etter nye i hele Europa og resten av verden.

Det som dessverre ikke kommer fram er at kvaliteten på patologenes arbeid har vært høy.

Vi som er spesialister på sykehusene i Vestre Viken har aldri tvilt på det. Før kodesaken hadde patologen hos oss kort svartid på prøvene.

Etter at man mistet flere meget erfarne og produktive patologer er svartidene blitt mye lenger.

De kliniske legespesialistene ved våre sykehus i Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg, som hjelper ca. 500.000 innbyggere, er helt avhengige av patologene. Legene vil ikke kunne stille diagnoser og heller ikke behandle sykdommer uten at patologene undersøker prøvene. Dette gjelder ikke bare behandling av kreft.

Patologene våre fortjener anerkjennelse for den store innsatsen de gjør, ikke uriktige beskyldninger.

LES OGSÅ: Inviterer til attraktiv arkitektkonkurranse

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags