Det pågår en intens kamp i kulissene om hvorvidt «nye» Drammen sykehus blir et fullverdig sykehus. 11. november skrev Aps gruppeleder i Drammen, Masud Gharahkhani, om temaet i Drammens Tidende.

Det koster å bygge nytt sykehus i Drammen. Og prosessen fram til spaden kan settes i jorden, er utfordrende.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Man kan lure på hvilken agenda enkelte har, men ingen skal være i tvil om at det fra politisk hold gjøres absolutt alt for å realisere et fullverdig sykehus på Brakerøya.

Det er tverrpolitisk enighet på Buskerud-benken på Stortinget om viktigheten av dette for fremtiden.

Og regjeringspartienes Buskerud-representanter i Stortingets helse- og omsorgskomité har dette som sin fremste politiske oppgave, Derfor blir det litt hult når Drammen Aps gruppeleder, Masud Gharahkhani, lurer på hvor helseministeren er, og etterlyser handling fremfor prat.

Sykehusprosessen går som den skal. Etter tre år i regjering er vi klare til å levere det de rødgrønne ikke klarte på åtte, selv om Martin Kolberg (Ap) kysset daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) på kinnet i åpenbart overdreven ekstase da det en stund så ut som om man skulle lykkes med å få bygd sykehuset på Gullaug.

LES OGSÅ: Ingen faglig grunn til flytting av øyeavdelingen

Vi vet alle hvordan det gikk.

Det er flott at et enstemmig formannskap i Drammen har gitt beskjed til Helse Sør-Øst (HSØ) om at det er uakseptabelt med utflytting av funksjoner og fagmiljøer fra Drammen sykehus til Bærum.

Det er også den beskjeden helseminister Bent Høie (H) har fått fra oss og sine egne partifeller i Buskerud.

Gharahkhani kan være trygg på at kommunikasjonen og dialogen mellom statsråden, Høyre og Frps helsepolitikere på Stortinget er både regelmessig, direkte og god.

LES OGSÅ: Hva skal man spare til?

Det ligger en klar føring i regjeringens statsbudsjett gjennom en formulering om at fremdriften i prosjektet skal opprettholdes. Midler til dette dekkes innenfor HSØs eget driftsbudsjett.

Når prosjektet er endelig og presentert, vil det være naturlig at det kommer en første oppstartsbevilgning i revidert budsjett før sommeren.

Bygging av nytt sykehus er komplisert. Geografiske hensyn og lokalisering, funksjonalitet, synspunkter fra administrative helsetopper og embetsverk, størrelse og pris.

Politisk står Buskerud samlet om at man nå endelig – etter mer enn 20 års kamp – må holde sammen for å komme i mål.

LES OGSÅ: Hvor er du, helseminister?

Men om det politisk er enighet om dette, kan både administrative helsetopper og embetsverk om ikke stikke kjepper i hjulene, så i hvert fall ha andre tanker og ønsker, noe som kan påvirke når det gjelder om vi skal lykkes i arbeidet med å realisere det nye sykehuset slik som vi ønsker.

Vi sier ikke at det er slik, men kan ikke fri oss fra tanken om at det ikke er et samlet HSØ som står fullt og helt bak det samme ønsket.

LES OGSÅ: Det er ganske uforståelig at øyeavdelingen foreslås flyttet til Bærum sykehus

En fast hånd fra helseministeren – og solide signaler til ham fra regjeringspartiene i helse- og omsorgskomiteen – gjør at vi føler oss trygge på at det til sjuende og sist vil etableres et fullverdig sykehus på Brakerøya.

Rapporten fra HSØ vil som kjent foreligge i begynnelsen av desember.

Deretter vil styret i Vestre Viken behandle saken på sitt styremøte 19. desember, før styret i HSØ endelig sluttbehandler saken på sitt møte 2. februar 2017.

I tiden fremover vil vi selvsagt ikke sitte stille og se på at øyeavdelingen ved Drammen sykehus flyttes til Bærum sykehus.

LES OGSÅ: Oppfordrer ungdomspolitikerne til folkeprotest

Oslo har allerede landets beste tilbud innen dette feltet. 80 prosent av pasientene som i dag behandles ved øyeavdelingen ved Drammen sykehus, er fra Buskerud.

Det er ingen som helst logikk i at disse skal måtte reise forbi et nytt sykehus på Brakerøya for å få behandling i Bærum. Også dette er tydelig kommunisert til helseministeren.

Det er fint å se at tilhengere av et fullverdig nytt Drammen sykehus markerer seg tydelig i debatten. Det er lov å vise engasjement, det er lov å kjempe for sykehustilbudet, slik man har sett lokalbefolkningen gjøre mange andre steder i Norge.

Vi kjemper på alle områder for at det nye sykehuset på Brakerøya skal bli så optimalt som mulig, til det beste for Buskeruds befolkning.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Budsjettforslag er hyggelig lesning

* Hva skal til for å stoppe galskapen?

* «Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region»