Hele det demokratiske systemet er avhengig av at folk er representert og føler eierskap til beslutningene som tas. I disse dager er den reviderte kommuneloven til behandling i komiteen på Stortinget, og vi i Ungdommens fylkesting håper komiteen lytter til flertallet av høringsinnspill og lovfester retten til ungdomsråd.

For å inkludere underrepresenterte grupper i vårt demokratiske maskineri har man gjort råd for eldre og råd for personer med nedsatt funksjonsevne lovpålagt, mens ungdommen ble satt på gata med et klapp på skuldra og oppløftende ord:

«(…) Kommunen bør se verdien av [å ha ungdomsråd] selv.», sitat tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Aftenposten 26.3.2017.

Regjeringen så på sin side tydeligvis ikke verdien av å ha ungdomsråd, siden de valgte å ikke foreslå lovfesting.

I et parallelt univers kunne også dette argumentet holdt vann, men så lenge lovteksten pålegger rådgivende organ for andre underrepresenterte grupper gjør det ikke det. På lik linje med de andre organene gir ungdomsrådene viktige innspill og tilbakemeldinger til lokaldemokratiet for å hindre at ungdommens stemme ignoreres.

Denne muligheten er tydeligvis viktig å lovfeste for to andre samfunnsgrupper, men ungdommer, som til forskjell fra disse gruppene ikke har stemmerett, må nøye seg med å mase på gretne gamle kommunepolitikere uten loven i ryggen.

Argumentet for eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne er at de er underrepresenterte grupper i demokratiet. Allikevel bruker førstegangsvelgere stemmeretten minst av alle. Man kan ikke plukke den ene eller andre underrepresenterte gruppen for å score billige politiske poeng der de byr seg, politikk er ikke en slik salatbar.

At loven allikevel skal pålegge kommuner og fylkeskommuner hvordan de skal drifte sine frivillige ungdomsråd er toppen av frekkhet.

Det er som å si: «Du /kan/ bade i elva, men da må du svømme på ryggen». Ikke alle har lyst til å svømme på ryggen, kjære departement, og en A4-form for ungdomsmedvirkning passer heller ikke alle kommuner i vårt langstrakte land!

For å bygge opp gode ungdomsråd i hele landet kreves det god lokalkunnskap og kjennskap til hvordan man kan utnytte det lokale engasjementet ungdommene har. Vi kan ikke risikere å bryte ned fungerende ungdomsråd kun fordi de ikke passer med den gitte oppskriften.

Heldigvis virker det å være lys i tunnelen. Da lovfesting av ungdomsråd var oppe i Stortinget før valget ble det nedstemt av V, H og Frp som ikke lenger har flertall sammen. Jeg håper at Stortinget endelig kan fastsette viktigheten av barn og ungdoms rett til medvirkning slik den forespeiles i barnekonvensjonens artikkel 12.

I tillegg gleder jeg meg til å se en høyreside som får orden på argumentene: enten må dere ville avskaffe alle lovpålagte råd for underrepresenterte grupper eller gå inn for lovpålagte ungdomsråd.

Demokrati er ikke en salatbar, du kan ikke alltid velge og vrake.

LES OGSÅ: Fester kjærlighetslås på Ypsilon i dag