Sosialistisk ungdom oppfordrer alle elever på Drammen videregående skole til å skulke i protest mot fraværsgrensen onsdag 11. mai, et virkemiddel som skal hindre elevenes udokumentert fravær som skulk.

Buskerud FpU ønsker ikke bekjempe et virkemiddel med et virkemiddel som skal bekjempes, men kan være enig i at 10% er en lav andel og burde være høyere.

LES OGSÅ: ”Hva vil du bli når du blir stor?”

Fraværsgrensens hovedmål er som nevnt å hindre udokumentert fravær. Det hele baserer seg på feil prinsipper, der det informeres om at det ikke skal være knyttet til sykdom for eksempel.

«Fraværsgrensen gjelder ikke dokumentert fravær knyttet til sykdom, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid eller liknende», kommer det frem fra regjeringen.no.

LES OGSÅ: Ingeniør ER et trygt utdanningsvalg

Det betyr at dette er et virkemiddel mot skulking, ikke mot elevenes evne til å lykkes i fagene. Derfor sliter vi i Buskerud FpU med tanken på at Sosialistisk Ungdom i Buskerud oppfordrer til å skulke mot dette. Vi har troen på andre virkemidler, vi så en tverrpolitisk aksjon i Bodø mot fraværsgrensen. En samlet ungdomsfløy kan påvirke, men vi kan ikke gå inn å foreslå skulk.

Fraværsgrensen svekker på sikt autoriteten til lærerne, og deres evne til utøve utdanningen sin på best mulig måte.

LES OGSÅ: Helseklynge Brakerøya – et regionalt omdømmeprosjekt

Lærerne vet selv best når den faglige bakgrunnen til elevene er god nok til å sette en karakter. Derfor er fraværsgrensen et problem, Staten trenger ikke å regulere noe som er så til de grader innenfor lærernes kompetanse: Nemlig faglig vurdering av hver enkelt elev.

Lærerne bør ha en prosentsats å forholde seg til, men summen bør være opp til lærerne slik at autoriteten til fagpersonellet kan bestå.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Pitbull og andre kosedyr

* Må kunne kommunisere om utsikten

* Nei til sykehus på «stylter»